• Świat
  • 9 sierpnia, 2019 11:59

Papież: Europa nie może się rozpaść, suwerenizm jest groźny

Papież Franciszek powiedział dziennikowi "La Stampa", że "Europa nie może się rozpuścić". "To jedność historyczna i kulturowa oraz geograficzna" - dodał i wezwał o ochronę jej dziedzictwa. Przestrzegł przed suwerenizmem i zamykaniem się w swojej tożsamości.

PAP
Papież: Europa nie może się rozpaść, suwerenizm jest groźny

Fot. Roman Niedźwiecki

„Marzenie ojców założycieli było spójne, bo była to realizacja tej jedności. Teraz nie można stracić tego dziedzictwa” – oświadczył papież w opublikowanym w piątek wywiadzie dla włoskiej gazety.

Franciszek zapytany, jak widzi dzisiaj Unię Europejską, odparł: „Uległa osłabieniu z biegiem lat, także z powodu pewnych problemów administracyjnych, wewnętrznych sporów”. „Ale trzeba ją uratować. Mam nadzieję, że po wyborach rozpocznie się proces ożywienia, który będzie realizowany nieprzerwanie” – powiedział papież, odnosząc się do majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wyznał, że jest zadowolony z tego, że na przewodniczącą Komisji Europejskiej mianowano kobietę, Ursulę von der Leyen. „Także dlatego – dodał – że kobieta może być odpowiednią osobą do tego, by ożywić siłę ojców założycieli”. „Kobiety mają zdolność do tego, by łączyć, jednoczyć” – zauważył Franciszek.

Jako największe wyzwanie Unii wymienił dialog, „między partiami, między ludźmi”.

„Mentalność powinna być taka: najpierw Europa, potem każdy z nas. To +każdy z nas+ nie jest drugorzędne, jest ważne, ale bardziej liczy się Europa. W Unii Europejskiej trzeba rozmawiać, dyskutować, poznawać. Tymczasem niekiedy widzi się tylko kompromisowe monologi. Nie, trzeba słuchać” – oznajmił papież.

W dialogu jego zdaniem potrzebne jest to, by „wyjść od swojej tożsamości”. Podał tu przykład dialogu ekumenicznego, wyjaśniając, że nie może go prowadzić, nie wychodząc od swojej katolickiej tożsamości, a jego rozmówcy od swojej – protestanckiej czy prawosławnej.

„Własnej tożsamości się nie negocjuje, ją się integruje. Przesada polega na zamykaniu się w swojej tożsamości, braku postawy otwarcia. Tożsamość to bogactwo­ – kulturowe, narodowe, historyczne, artystyczne – i każdy kraj ma swoją, ale musi być ona zintegrowana na drodze dialogu” – powiedział papież.

Następnie ocenił, że ma to decydujące znaczenie: „Wychodząc od swojej tożsamości, trzeba otworzyć się na dialog, by otrzymać z tożsamości innych coś większego”.

„Nie można zapominać, że wszystko jest większe od części” – dodał i ocenił, że „każdy naród zachowuje swoją tożsamość w jedności z innymi”.

Franciszek zapytany o „niebezpieczeństwa suwerenizmu” odparł, że jest to „postawa izolowania się”. „Jestem zaniepokojony, bo słychać przemówienia, które podobne są do tych Hitlera z 1934 roku. +Najpierw my, my, my+. Takie myśli budzą strach. Suwerenizm to zamknięcie. Każdy kraj powinnien być suwerenny, ale nie zamknięty. Suwerenności trzeba bronić, ale należy też chronić i promować relacje z innymi państwami, ze wspólnotą europejską. Suwerenizm to przesada, która zawsze źle się kończy; prowadzi do wojen” – ostrzegł.

To samo jego zdaniem odnosi się do populizmu. „Populizm prowadzi do suwerenizmu” – dodał i powiedział, że słowa kończące się na „-izm” nie zwiastują niczego dobrego.

Odnosząc się do kwestii migracji, papież położył nacisk na to, że nie można nigdy zapominać o najważniejszym prawie: do życia. „Imigranci przybywają przede wszystkim, by uciec od wojen czy od głodu, z Bliskiego Wschodu i z Afryki. Jeśli chodzi o wojny, to musimy zaangażować się i walczyć o pokój. Głód dotyczy głównie Afryki. Kontynent ten jest ofiarą okrutnej klątwy; w zbiorowej świadomości wydaje się, że ma być wyzyskiwany. Tymczasem częścią rozwiązania jest inwestowanie tam, by pomóc rozwiązać ich problemy i zatrzymać w ten sposób fale migracyjne” – oświadczył.

Pytany o postawę wobec przybyszów odpowiedział: „Po pierwsze – trzeba przyjąć, co jest też zadaniem chrześcijańskim, ewangelicznym. Drzwi mają być otwarte, a nie zamknięte. Po drugie – należy towarzyszyć, po trzecie – promować, po czwarte – integrować”.

Franciszek powtórzył swą tezę, że rządy muszą działać „roztropnie” i oceniać, ilu migrantów mogą przyjąć. Gdy jest ich za dużo, dodał, „sytuację można rozwiązać poprzez dialog z innymi krajami”.

„Są państwa, które potrzebują ludzi, myślę o rolnictwie” – wskazał papież. Zauważył przy tym, że w jednym z krajów europejskich są miejscowości opustoszałe z powodu kryzysu demograficznego. „Można by przenieść tam niektóre wspólnoty migrantów, które byłyby w stanie ożywić miejscową gospodarkę” – wyjaśnił.

Papież powiedział też, że „Europa ma korzenie ludzkie i chrześcijańskie”. „Dowodzi tego historia. Kiedy to mówię, nie oddzielam katolików, prawosławnych i protestantów. Prawosławni pełnią bardzo cenną rolę w Europie. Wszyscy mamy te same wartości założycielskie”.

Franciszek mówił ponadto o kryzysie ekologicznym; o tonach plastiku zebranych przez rybaków, o topiących się lodowcach na Grenlandii, o zagrożonych wyspach na Pacyfiku. Największe zaniepokojenie, wyznał, wywołało w nim to, że już 29 lipca na Ziemi wyczerpano wszystkie tegoroczne zasoby odnawialne. „30 lipca zaczęliśmy konsumować więcej zasobów, niż planeta zdoła odnowić w ciągu roku. To jest bardzo poważne. To sytuacja światowego kryzysu” – dodał.

Franciszek zapytany, czego najbardziej się boi, jeśli chodzi o przyszłość planety, odparł: „Zniknięcia bioróżnorodności, nowych śmiertelnych chorób, upadku i zniszczenia natury, które może doprowadzić do śmierci ludzkości”.

Papież zapewnił, że cieszą go ruchy młodych ekologów, także ten szwedzkiej nastolatki Grety Thunberg. „Widziałem ich hasło, które mnie poruszyło: +Przyszłością jesteśmy my+” – podkreślił.

PODCASTY I GALERIE