P. Gliński: my, Polacy i my, Litwini jesteśmy razem z Ukrainą

Deklarację o współpracy w związku z agresją Rosji na Ukrainę podpisali we wtorek na Wawelu w Krakowie ministrowie kultury Polski, Ukrainy i Litwy. Dokument ma pomóc w ochronie ukraińskiej kultury, m.in. wspierać twórczość artystów z zaatakowanego kraju.

PAP
P. Gliński: my, Polacy i my, Litwini jesteśmy razem z Ukrainą

fot. PAP/ Waldemar Deska

My, Polacy i my, Litwini jesteśmy razem z Ukrainą. To jest piękna idea, która kiedyś budowała nam przeszłość, teraz jestem przekonany, że buduje przyszłość – powiedział we wtorek w Krakowie na spotkaniu ministrów kultury Trójkąta Lubelskiego wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński.

Trójstronna deklaracja jest sygnowana przez polskiego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, ministra kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandra Tkaczenkę oraz ministra kultury Litwy Simonasa Kairysa. Dotyczy współpracy na rzecz ochrony ukraińskiej kultury, wspierania jej w Polsce i na Litwie, umożliwienia pracy twórczej ukraińskim artystom w tych państwach.

Ministrowie kultury Polski i Ukrainy podpisali także Memorandum o współpracy Polski i Ukrainy w zakresie inwentaryzacji strat obiektów architektury i archeologii wyrządzonych wskutek rosyjskiej inwazji.

„Celem porozumienia jest wsparcie działań ratowniczych i konserwatorskich na rzecz zagrożonego zniszczeniem lub uszkodzeniem dziedzictwa kulturowego Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem miejsc światowego dziedzictwa UNESCO oraz miejsc zgłoszonych na Listę informacyjną Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, dokumentacja i analiza jego aktualnego stanu zachowania i skali jego zniszczeń we wskazanych jednostkach administracyjnych, które szczególnie ucierpiały wskutek prowadzenia działań wojennych oraz przeanalizowanie skuteczności dotychczas stosowanych technik i procedur w zakresie dokumentacji strat kulturowych na terenach objętych działaniami wojennymi” – napisano w informacji MKiDN.

Zadania będą realizowane przez – funkcjonujące w strukturze Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie.

Szefowie resortów kultury Trójkąta Lubelskiego – Polski, Ukrainy i Litwy – spotkali się we wtorek w Zamku Królewskim na Wawelu, aby rozmawiać o wzajemnej współpracy. Zwiedzili także wystawę rzeźby Johanna Pinsla ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki – eksponaty znalazły schronienie na Wawelu.

PODCASTY I GALERIE