• Świat
  • 23 sierpnia, 2020 16:14

Polska odpowiada na zarzuty ze strony Białorusi

„Jest dla nas zasmucające i zadziwiające, że w propagandzie władz Białorusi pojawiają się sugestie, jakoby Polska miała zamiar naruszać integralność terytorialną tego państwa. Polska nie miała i nie ma takich zamiarów” – oświadczył Krzysztof Szczerski, Szef Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

prezydent.pl
Polska odpowiada na zarzuty ze strony Białorusi

Fot. Bartosz Morąg/Wikimedia Commons

Szef Gabineta Prezydenta RP Andrzeja Dudy opublikował w weekend oświadczenie w odpowiedzi na pogłoski dochodzące z Białorusi, jakoby Polska miała na celu naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej wschodniego sąsiada. Poniżej przedstawiamy treść oświadczenia:

„Polska jest państwem, które konsekwentnie na arenie międzynarodowej opowiada się za prymatem prawa międzynarodowego w relacjach między państwami. Przestrzeganie prawa międzynarodowego jest, w naszym przekonaniu, podstawą pokoju na świecie. Fundamentem tego prawa jest zasada suwerenności i integralności terytorialnej państw.

Polska broni tej zasady na forum ONZ i realizuje ją w swojej polityce zagranicznej, broniąc państw naszego regionu przed imperializmem i agresją naruszającymi te zasady. Dlatego jest dla nas zasmucające i zadziwiające, że w propagandzie władz Białorusi pojawiają się sugestie, jakoby Polska miała zamiar naruszać integralność terytorialną tego państwa. Polska nie miała i nie ma takich zamiarów. Przeciwnie, jak zostało to ogłoszone w stanowisku Prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, wzywamy wszystkie państwa do nienaruszania suwerenności Białorusi w jakiejkolwiek formie.”

PODCASTY I GALERIE