Oświadczenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy po posiedzeniu RBN

Publikujemy oświadczenie prezydenta RP Andrzeja Dudy po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbyło się 28 stycznia.

prezydent.pl

Fot. Marek Borawski/ KPRP

Dzień dobry, Szanowni Państwo!

Właśnie dosłownie przed chwilą zakończyło się po ponad trzech godzinach posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym wzięli udział zarówno przedstawiciele rządu na czele z Panem Premierem, jak i przedstawiciele parlamentu na czele z Panią Marszałek Elżbietą Witek, z Panem Marszałkiem Grodzkim. Byli obecni przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych i kół parlamentarnych, tak że mam nadzieję, że moja wola w tym zakresie, by każdy poseł i każdy senator miał poczucie, że był reprezentowany na tym spotkaniu – na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego – będzie zrealizowana. 

Bardzo dziękuję wszystkim za to spotkanie: z jednej strony – za obecność, ale przede wszystkim dziękuję za niezwykle konstruktywną atmosferę tego spotkania. Jeżeli często mówimy, że byłoby dobrze, gdyby Polacy umieli usiąść przy jednym stole i umieli spojrzeć na siebie z życzliwością, rozmawiać o ważnych polskich sprawach spokojnie i konstruktywnie, to właśnie taka była atmosfera dzisiejszego spotkania, za co wszystkim bardzo dziękuję – za wszystkie bardzo wyważone i rozsądne głosy, które dzisiaj padły.

Wypowiedzieli się wszyscy obecni, wszyscy przedstawili swoje stanowisko. Ja, Pan Premier oraz Ministrowie w szczegółach przekazaliśmy informacje przedstawicielom klubów i kół parlamentarnych na temat tego, jaka jest obecnie sytuacja znana nam w przestrzeni międzynarodowej – i wokół Ukrainy, i na Ukrainie, i także na Białorusi. Jak to wygląda z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, jakie działania są podejmowane, jak przebiegają rozmowy międzynarodowe: wszystkie zagadnienia, w których polska scena polityczna – odpowiedzialni polscy politycy – powinna móc wypracować sobie swój własny pogląd i swoje własne stanowisko, zostały przedstawione.

Jak mówię: dziękuję za wszystkie niezwykle konstruktywne głosy dzisiaj, dziękuję za niezwykle odpowiedzialną – powiedziałbym – bardzo patriotyczną postawę, ale przede wszystkim właśnie odpowiedzialną, jeżeli chodzi o polityków, którzy reprezentują nasze społeczeństwo, bo są w parlamencie z woli wyborców. To bardzo ważne. 

Mam nadzieję, że wszystkie działania, które będą prowadzone na forum parlamentarnym, a także na forum rządowym, będą przebiegały w podobnej atmosferze i w podobny sposób – te, które dotyczą właśnie kwestii związanych z bezpieczeństwem, związanych z budowaniem spokoju w przestrzeni międzynarodowej, także wokół nas.

 Tyle w tym momencie mogę powiedzieć, bo – jak Państwo wiedzą – całe posiedzenie i jego szczegółowa treść były objęte klauzulą tajności. W związku z powyższym nie mogę się podzielić z opinią publiczną szczegółowymi informacjami na ten temat, co było omawiane.

Ale chcę bardzo mocno jeszcze raz podkreślić bardzo budującą atmosferę, bardzo spokojną, bardzo merytoryczną, która – w moim przekonaniu – bardzo dobrze rokuje na przyszłość, jeżeli chodzi o prowadzenie polskich spraw dalej w tej trudnej sytuacji, jaka rzeczywiście jest w tej chwili w przestrzeni międzynarodowej; to sobie trzeba jasno powiedzieć.

Na wstępie tego spotkania – posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego – gdy jeszcze Państwo, przedstawiciele mediów, byli obecni na sali, powiedziałem, że jest to sytuacja najbardziej specyficzna od 1989 roku: tak, biorąc pod uwagę skalę relokacji wojsk Federacji Rosyjskiej; tak, trudno uznać to za inną sytuację. Mamy rzeczywiście do czynienia z ogromnymi ruchami wojsk rosyjskich.

Jakie są komentarze do tego w przestrzeni międzynarodowej – wszyscy Państwo słyszą. Nie możemy od tego abstrahować. Są to dla nas sprawy ważne, jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy państwem bezpośrednio sąsiadującym z Ukrainą, jesteśmy państwem bezpośrednio sąsiadującym z Białorusią.

Bezpieczeństwo, suwerenność, wolność Ukrainy, tak samo jak suwerenność i niepodległość Białorusi są kwestiami dla nas ważnymi, strategicznymi i cieszę się, że na polskiej scenie politycznej jest głębokie poczucie odpowiedzialności także za te właśnie sprawy.

Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej