Oświadczenie MSZ RP ws. sytuacji w Jerozolimie

Polska jest głęboko zaniepokojona eskalacją przemocy we Wschodniej Jerozolimie. Wzywa wszystkie strony do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz obniżenia napięcia oraz do powstrzymania się od konfrontacyjnej retoryki. Zdecydowanie potępia również akty przemocy, do których doszło w ostatnich dniach w okolicy Strefy Gazy oraz na Zachodnim Brzegu.

gov.pl
Oświadczenie MSZ RP ws. sytuacji w Jerozolimie

Fot. crsntdesign/Pixabay

Zaniepokojenie budzi również ryzyko eksmisji palestyńskich rodzin w dzielnicy Szajch Dżarrah. Polska wyraża sprzeciw wobec wszelkich jednostronnych kroków, które przyczyniają się do dalszego wzrostu napięcia i oddalają perspektywę pokojowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Polska wzywa strony do wznowienia konstruktywnego dialogu na rzecz zakończenia konfliktu w oparciu o rozwiązanie dwupaństwowe, zgodnie z międzynarodowo uzgodnionymi parametrami.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Rzecznika Prasowego

PODCASTY I GALERIE