• Świat
  • 24 września, 2013 13:22

Ośrodek doskonalenia nauczycieli Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”

W czwartek 19 września na Zamku w Ostródzie odbyła się uroczysta inauguracja działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dokumenty rejestracyjne na ręce pomysłodawcy i twórcy Ośrodka – wiceprezesa Wspólnoty Dariusza Bonisławskiego – złożył wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

SWP

W uroczystości brali również udział m.in. współpracujący od lat ze Wspólnotą: burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz, kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr Aleksander Socha, Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, a także blisko 50-osobowa grupa przedstawicieli administracji i dyrektorów szkół polskich z Litwy. Wśród nich: Lilia Andruszkiewicz – Kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, Danuta Narbut – Zastępca Dyrektora Administracji m. Wilna, Regina Markiewicz – Kierownik wydziału Oświaty i Sportu Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, Anna Łapajewa – Starszy Specjalista Wydziału Oświaty Samorządu m. Wilna.

Głównym zadaniem nowej instytucji jest usystematyzowanie i rozwinięcie działań Wspólnoty Polskiej skierowanych do środowisk oświaty polonijnej. Na dyrektora placówki powołany został Zdzisław Hofman – doświadczony trener, autor licznych programów doskonalących, współtwórca i wieloletni prezes
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza.

Siedzibą Ośrodka będzie Dom Polonii w Ostródzie, który od kilku lat pełni rolę ważnego centrum szkoleniowego i pobytowego dla nauczycieli (www.dompoloniiostroda.pl).

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej