Orlen i Yukos: Ciąg dalszy sporów o okoliczności nabycia spółki Mažeikių nafta

Sąd Sprawiedliwości w Londynie oddalił skargę PKN Orlen o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego w Paryżu, który wcześniej oddalił roszczenia płockiego koncernu wobec Yukos International dotyczące transakcji nabycia Mažeikių Nafta - obecnie Orlen Lietuva.

PAP
Orlen i Yukos: Ciąg dalszy sporów o okoliczności nabycia spółki Mažeikių nafta

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Pozew przeciwko Yukos International z roszczeniem 250 mln USD wraz z odsetkami i kosztami postępowania PKN Orlen złożył w Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu 3 maja 2010 r.

Jak poinformował w piątek PKN Orlen, zarząd spółki „analizuje rozstrzygnięcie” sądu londyńskiego „oraz ewentualne dalsze kroki prawne w tej sprawie”.

Sprawa dotyczy roszczeń, które PKN Orlen sformułował w grudniu 2008 r., domagając się od Yukos International rekompensaty z rachunku ustanowionego w chwili zakupu litewskiej rafinerii Mažeikių Nafta. PKN Orlen powołał się wtedy na zapisy umowy sprzedaży z 26 maja 2006 r., zgodnie z którymi powinien zgłosić Yukos International roszczenia z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym sytuacji Mažeikių Nafta.

PKN Orlen w 2006 r. nabył od Yukos International 53,7 proc. akcji litewskiej spółki Mažeikių Nafta. Obecnie płocki koncern posiada 100 proc. akcji litewskiej spółki, która od 2009 r. działa pod nazwą Orlen Lietuva.

PKN Orlen podał w tym tygodniu, że 18 lipca otrzymał decyzję High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court (Wysoki Sąd Sprawiedliwości, Wydział Ławy Królowej, Sąd Handlowy) w Londynie, oddalającą bez przeprowadzenia rozprawy skargę wniesioną 28 maja 2013 r. o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, wydanego 15 kwietnia 2013 r. w sprawie pozwu płockiego koncernu przeciwko Yukos International UK BV z siedzibą w Holandii.

PKN Orlen przypomniał, że dochodzona w postępowaniu arbitrażowym kwota 250 mln USD została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym (escrow) jako część ceny za akcje dawnej Mažeikių Nafta „w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń” wobec Yukos International „z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń Yukos International dotyczących sytuacji” litewskiej spółki AB na dzień 14 grudnia 2006 r.

Występując wobec Yukos International z roszczeniami PKN Orlen informował, że „zgłoszone oczekiwania wynikają z przeprowadzonych, po zamknięciu transakcji, badań sytuacji litewskiej spółki”.

Po tym, jak Yukos International odrzucił wcześniejsze roszczenia, PKN Orlen złożył 15 maja 2009 r. w Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego. Pozew z 3 maja 2010 r. precyzował roszczenia zgłoszone we wcześniejszym wniosku. W wyroku z kwietnia 2013 r. oddalono w całości roszczenia PKN Orlen oraz zobowiązano płocki koncern do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez Yukos International.

Sąd upadłościowy w Nowym Jorku (US Bankruptcy Court – Southern District of New York) 25 maja 2006 r. zniósł zakaz sprzedaży 53,7 proc. akcji ówczesnej Mažeikių Nafta, należących do Yukos International. Decyzję taką sąd podjął, mimo złożonego miesiąc wcześniej przez Eduarda Rebguna – tymczasowego zarządcę upadającego wtedy Yukos Oil – wniosku w sprawie zablokowania sprzedaży posiadanych przez Yukos aktywów, w tym także akcji litewskiej spółki, a także zamrożenia funduszy firmy do czasu, gdy oceni on, który z 230 wierzycieli upadającego rosyjskiej spółki powinien w pierwszej kolejności otrzymać swoje należności.

Ówczesne postanowienie amerykańskiego sądu otworzyło PKN Orlen drogę do przejęcia kontrolnego pakietu Mažeikių Nafta. Ostatecznie płocki koncern kupił wtedy od Yukos International 53,7 proc. litewskiej spółki za 1,49 mld USD, a następnie na mocy umowy z rządem Litwy nabył 30,66 proc. za ponad 852 mln USD. Po sfinalizowaniu cztery lata temu z rządem Litwy umowy kupna pozostałych 10 proc. udziałów i przeprowadzonym wykupie od drobnych inwestorów, PKN Orlen posiada obecnie 100 proc. akcji litewskiej rafinerii, która we wrześniu 2009 r. zmieniła nazwę z Mažeikių Nafta na Orlen Lietuva.

Orlen Lietuva to jedyna rafineria w krajach bałtyckich i największa spółka na Litwie.

PODCASTY I GALERIE