• Świat
  • 1 sierpnia, 2022 13:37

Orlen i Lotos to od dziś jedna firma

Grupa Orlen sfinalizowała połączenie z Grupą Lotos, umacniając tym samym wiodącą rolę w branży paliwowo-energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ostatnim krokiem, który udało się z sukcesem zrealizować, była rejestracja połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi - informuje polski koncern paliwowo-energetyczny. Jak dodaje, połączenie otwiera drogę do uwolnienia synergii wynikających z wykorzystania potencjału dwóch firm.

wnp.pl
Orlen i Lotos to od dziś jedna firma

Fot. A. Skwarczynski / Shutterstock.com

Bezpośrednim efektem fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos będzie zwiększenie nakładów na inwestycje, przyspieszenie w realizacji najbardziej dochodowych projektów, większa niezależność energetyczna Polski i stabilne dostawy paliw dla wszystkich klientów – informuje Orlen.

– Tworzymy historię. Dzisiaj połączyliśmy PKN Orlen i Grupę Lotos. To finał transakcji, o której wielu myślało i mówiło, nikt nie rozpoczął, a nam udało się ją skutecznie przeprowadzić. Nie spoczywamy na laurach. Już działamy, aby zidentyfikowane synergie przełożyć jak najszybciej na konkretne korzyści dla firm, ich Akcjonariuszy i Klientów. Od początku to był nasz priorytet, co wyraźnie podkreślaliśmy – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. – Od czterech lat mocno inwestujemy i dalej będziemy wzmacniać obszary, które będą przynosić zyski w przyszłości. To wokół najbardziej wartościowych segmentów zorganizujemy działalność nowego, silnego biznesowo koncernu wykorzystując kompetencje i zasoby PKN Orlen, Grupy Lotos, a w niedalekiej przyszłości również PGNiG. W efekcie znacząco zwiększymy odporność nowego koncernu w trudnym i wyjątkowo zmiennym otoczeniu. A to umożliwi zapewnienie Polsce i Polakom stabilnych i niezawodnych źródeł energii, zarówno w transporcie jak i w przemyśle – dodaje.

Jak zaznacza, inwestycje w rozwój spółek w ramach Grupy Orlen to priorytet w działalności biznesowej koncernu i to podejście nie zmieni się w odniesieniu do aktywów przejętej Grupy Lotos. Przynosi ono bowiem wymierne korzyści zarówno dla lokalnych społeczności poprzez zwiększenie miejsc pracy w regionie, jak i dla całego koncernu pod postacią wyższych zysków.

Czołowy producent olejów w Polsce –  Orlen Oil – jeszcze w 2013 roku generował kilkunastomilionowe straty. Od czterech lat spółka dynamicznie się rozwija, przynosi zyski, które w 2021 roku wyniosły już kilkadziesiąt milionów złotych.

W tym czasie PKN  Orlen wzmacniał też spółki technologiczne, które przed 2015 roku nie były rozwijane. Na przykład Orlen Projekt od 2018 roku osiąga kilkusetmilionowe przychody i z sukcesem uczestniczy w dużych przetargach nie tylko w ramach Grupy Orlen, ale też podmiotów zewnętrznych. Z kolei Orlen Południe w 2021 roku zakończyło inwestycję o wartości ok. 400 mln zł, która przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA firmy o ponad 50 mln zł rocznie.

Koncern multienergetyczny

Jak czytamy w komunikacie prasowym, fuzja oznacza także korzyści dla pracowników Grupy Lotos, którzy zyskają nowe możliwości rozwoju zawodowego w silnym koncernie o międzynarodowej pozycji. Ponadto w ramach porozumienia podpisanego w lipcu br. pomiędzy PKN  Orlen, Grupą  Lotos i związkami zawodowymi obu firm pracownikom Grupy  Lotos zapewniono m.in. 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy.

Koncern, po połączeniu z Grupą Lotos, a docelowo także z PGNiG, wzmocni pozycję lidera transformacji systemu energetycznego, opierając inwestycje na nisko- i zeroemisyjnych źródłach wytwarzania energii. Realizując inwestycje m.in. w zieloną energetyką, w tym morskie i lądowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaikę, a także w paliwa alternatywne, małą energetykę jądrową i biomateriały, nowa Grupa Orlen istotnie przyczyni się do zmniejszenia uzależnienia polskiej gospodarki od paliw kopalnych.

W wyniku połączenia firm wzrośnie skala nakładów inwestycyjnych na rozwój poszczególnych segmentów biznesowych, które będzie tworzyć koncern multienergetyczny. Tylko w 2021 roku Grupa  Orlen przeznaczyła na inwestycje rekordowe 9,9 mld zł, natomiast nakłady inwestycyjne na ten rok wyniosą aż 15,2 mld zł, najwięcej w historii firmy. To z kolei przełoży się na wzrost wpływów odprowadzanych przez koncern do budżetu państwa.

W 2021 roku PKN Orlen wpłacił do budżetu z tytułu różnych opłat i podatków prawie 35,5 mld zł. Łącznie od 2018 roku do 2021 roku było to ok. 143 mld zł.

Proces połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos był trudny i wymagający. W fuzję zaangażowano łącznie ponad 100 ekspertów z obu firm, specjalistów branżowych ds. fuzji i przejęć czy doradców zewnętrznych z renomowanych firm i kancelarii. Tylko w trakcie prac nad wnioskiem o koncentrację do Komisji Europejskiej, PKN Orlen i Grupa Lotos otrzymały setki pytań, na które sukcesywnie odpowiadały. Sam dokument, na podstawie którego organ antymonopolowy rozpoczął proces, a następnie wydał zgodę na transakcję, obejmował kilka tysięcy stron analiz, uzasadnień i wyliczeń.

Droga do fuzji

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany już w lutym 2018 roku, podpisaniem Listu Intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Od tego czasu trwały intensywne prace, aby proces skutecznie przeprowadzić. Dobra współpraca wszystkich stron pozwoliła opracować ostateczny kształt wniosku o koncentrację, który trafił do Komisji na początku lipca 2019 roku.

Dodatkowo pod koniec sierpnia 2019 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN  Orlen, a Skarbem Państwa i Grupą  Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki. PKN  Orlen złożył formalną propozycję środków zaradczych pod koniec kwietnia br., na początku maja rozpoczął się market test, natomiast 14 lipca 2020 roku PKN  Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy  Lotos.

W sierpniu 2020 roku PKN  Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą  Lotos dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej grupy, a w konsekwencji przejęcia nad nią kontroli kapitałowej. Struktura transakcji została potwierdzona w maju 2021 roku w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych, a PKN  Orlen, Grupą  Lotos oraz PGNiG. 

W styczniu 2022 roku w toku negocjacji PKN  Orlen przedstawił propozycję środków zaradczych i partnerów do ich zrealizowania, których w pełni zaakceptowała Komisja Europejska wydając finalną zgodę w czerwcu 2022 roku.

Połączenie z Grupą  Lotos w lipcu 2022 roku zaakceptowali akcjonariusze PKN  Orlen zdecydowaną większością 98,3 proc. głosów. Wcześniej korzystną decyzję w tej sprawie podjęło prawie 99 proc. akcjonariuszy Grupy Lotos.

PKN  Orlen zakończył przejęcie Grupy Lotos 1 sierpnia 2022 roku poprzez rejestrację połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi.

PODCASTY I GALERIE