• Świat
  • 27 kwietnia, 2023 6:00

ONZ: Zgromadzenie Ogólne przyjęło zainicjowaną przez Polskę rezolucję o połączeniach infrastrukturalnych

Zgromadzenie Ogólne ONZ jednomyślnie przyjęło w środę rezolucję dotyczącą budowania odporności przez powiązania infrastrukturalne. Powstały z inicjatywy Polski dokument był zainspirowany Inicjatywą Trójmorza. Zdaniem ambasadora RP przy ONZ Krzysztofa Szczerskiego jest to "negocjacyjny sukces Polski".

PAP
ONZ: Zgromadzenie Ogólne przyjęło zainicjowaną przez Polskę rezolucję o połączeniach infrastrukturalnych

„Negocjacyjny sukces Polski pozwolił na opracowanie i przyjęcie tekstu, który stanowić będzie dokument bazowy i inspirację dla działań instytucji i agend systemu Narodów Zjednoczonych, międzynarodowych instytucji finansowych takich jak Bank Światowy oraz państw członkowskich” – powiedział Szczerski po przyjęciu rezolucji.

Dokument zatytułowany „Budowanie globalnej odporności i promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez regionalne i międzyregionalne połączenia infrastrukturalne” mówi o konieczności budowy połączeń energetycznych, transportowych i telekomunikacyjnych, by wzmocnić odporność państw i regionów na kryzysy, takie jak pandemia Covid-19, która zachwiała globalnymi łańcuchami dostaw.

Według Szczerskiego, uniwersalność tego problemu pomogła przekonać wszystkie państwa ONZ do przyjęcia dokumentu.

„Inspiracją dla Polski do opracowania rezolucji była Inicjatywa Trójmorza, w której skład wchodzi 12 państw regionu Europy Środkowej realizujących szereg wspólnych projektów infrastrukturalnych. Ta bardzo szybko rozwijająca się inicjatywa stanowi wzorzec, który z sukcesem może być zaadaptowany w innych regionach świata” – powiedział Bartosz Kempiński, sekretarz Stałego Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Nowym Jorku.

Jak dodał, inicjatywa jest pierwszą polską tak szeroką inicjatywą merytoryczną w ONZ od czasów członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019.

PODCASTY I GALERIE