Odszedł Mirosław Rowicki

Z głębokim żalem żegnamy Mirosława Rowickiego, wielkiego orędownika spraw polskich na Ukrainie, założyciela i redaktora naczelnego „Kuriera Galicyjskiego” i wieloletniego współpracownika Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie.

gov.pl
Odszedł Mirosław Rowicki

Mirosław Rowicki/Fot. gov.pl

9 lipca 2020 r. zmarł Mirosław Rowicki – założyciel, wydawca i redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego”, największej polskiej gazety na Ukrainie, oraz wieloletni członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W latach 1980–1981 Rowicki pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Solidarności KBM „Warszawa–Zachód”, a także był delegatem na Zjazd Regionu Mazowsze. W stanie wojennym działał w podziemnych strukturach Solidarności – głównie w zakresie kolportażu niezależnych wydawnictw i sprzętu drukarskiego.

Na Ukrainie przebywał od 2000 r., gdzie podjął działalność gospodarczą.
Od 2005 r. aktywnie włączył się w realizację zadań na rzecz miejscowych Polaków oraz zbliżenia polsko-ukraińskiego. Był też inicjatorem i wydawcą jedynego na Ukrainie pisma dla dzieci w języku polskim – „Polak Mały”.

Mirosław Rowicki był inicjatorem i przewodniczącym Klubu Galicyjskiego – organizacji zrzeszającej polskich i ukraińskich publicystów, dziennikarzy, naukowców, pracowników naukowych, a także działaczy samorządowych; wydawcą periodyku „Wolni z Wolnymi” oraz inicjatorem powstania portalu będącego platformą medialną Klubu Galicyjskiego.

Mirosław Rowicki działał aktywnie na rzecz wspólnej inicjatywy uniwersytetów Przykarpackiego i Warszawskiego – odbudowy dawnego polskiego obserwatorium astronomicznego oraz budowy Centrum Spotkań Polskiej i Ukraińskiej Młodzieży Akademickiej.

Za swoją działalność Mirosław Rowicki otrzymał zarówno polskie, jak i ukraińskie nagrody państwowe.

Składamy wyrazy szczerego współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego. Jego postać i zasługi pozostaną na lata w naszych sercach.

PODCASTY I GALERIE