Odbył się marsz zwolenników zjednoczenia Mołdawii z Rumunią

Ponad 2 tys. osób opowiadających się za zjednoczeniem z Rumunią wzięło udział w marszu w Kiszyniowie w 98. rocznicę zjednoczenia Besarabii z Rumunią. Organizatorzy z Ruchu na Rzecz Zjednoczenia z Rumunią zapowiadali udział 50 tys. uczestników.

PAP
Odbył się marsz zwolenników zjednoczenia Mołdawii z Rumunią

Fot. PAP/EPA

Marsz odbył się w rocznicę zjednoczenia Besarabii (dzisiejszej Mołdawii bez Naddniestrza) i pozostałych prowincji Rumunii, do którego doszło w dniu 27 marca 1918 r.

Uczestnicy manifestacji wznosili okrzyki „Jedność!” i „Zjednoczenie!” – pisze agencja Associated Press. W marszu uczestniczyli przedstawiciele różnych partii i ruchów.

Marsz został poprzedzony kongresem mołdawskiego Ruchu na rzecz Zjednoczenia (Miscarea Unionista din Republica Moldova, MURM), który odbył się w niedzielę w Kiszyniowie.

W przyjętej na nim deklaracji opowiedziano się za przeprowadzeniem reformy administracyjnej polegającej na likwidacji mołdawskich regionów i powołaniu do życia okręgów (judete), jak w Rumunii, ułatwień w uzyskiwaniu obywatelstwa rumuńskiego dla mieszkańców Mołdawii i wprowadzeniu wspólnej waluty.

Uczestnicy zjazdu wyrazili nadzieję, że do ponownego zjednoczenia Mołdawii z Rumunią dojdzie najpóźniej w 2018 r., tj. w setną rocznicę zjednoczenia historycznych ziem rumuńskich.

Marszowi „unionistów” (unionisti), jak w Mołdawii określa się stronników zjednoczenia z Rumunią, towarzyszył wiec stronników zachowania odrębności państwowej tzw. „mołdawianistów” (moldavenisti). Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób.
Badania socjologiczne wskazują, że 25 proc. spośród mieszkańców czteromilionowej Mołdawii chciałoby zjednoczenia z Rumunią. Tylko niewielki odsetek Rumunów życzyłby sobie połączenia obu państw.

PODCASTY I GALERIE