• Świat
  • 3 sierpnia, 2020 6:05

OBWE apeluje o upamiętnienie ludobójstwa Romów

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) dołączyło wczoraj do społeczności międzynarodowej w 76. rocznicę zamordowania przez nazistów 3 tys. romskich mężczyzn, kobiet i dzieci w Zigeunerlager, czyli „obozie cygańskim” w Auschwitz-Birkenau dnia 2 sierpnia 1944 r. Chociaż liczba ofiar romskich pozostaje nieznana, szacuje się, że pod nazistowskim reżimem zginęło do 500 tys. Romów i Sinti, a także ich sojusznicy.

osce.org
OBWE apeluje o upamiętnienie ludobójstwa Romów

Fot. byrev/Pixabay

Romowie i Sinti nadal cierpią z powodu nietolerancji, systemowego rasizmu i dyskryminacji oraz stają się ofiarami przemocy na tle rasowym i przestępstw z nienawiści. Ideologie rasistowskie, zakorzenione w przekonaniu, że niektóre grupy narodowo–etniczne są lepsze od innych, nadal istnieją i są rozpowszechniane nawet na najwyższych szczeblach politycznych i rządowych.

Rządy państw członkowskich OBWE, w tym Polska i Litwa, mają obowiązek pamiętać o ludobójstwie Romów i Sinti. Dokonujac starań, aby informacje o tragicznych losach społeczności romskich zostały uwzględnione w szkolnych programach nauczania, rządy mogą działać na rzecz zapewnienia, aby okrucieństwa tego typu nigdy więcej się nie powtórzyły. Przekazywanie wiedzy w ramach lekcji historii musi być jednak połączone z ciągłymi wysiłkami na rzecz zwalczania współczesnych przejawów uprzedzeń, dyskryminacji i rasizmu wobec Romów i Sinti.

Punkt Kontaktowy ODIHR ds. Romów i Sinti od 2003 r. promuje na terenie państw OBWE oficjalne uznawanie ludobójstwa Romów i nauczanie o nim. ODIHR kontynuuje również współpracę z Radą Europy i Międzynarodowym Sojuszem na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) w celu stworzenia portalu, na którym można dowiedzieć się więcej o ludobójstwie Romów.

PODCASTY I GALERIE