Obrady ambasadorów RP w Warszawie

Reprezentujecie Polskę w różnych zakątkach świata, ale pytania, które przed nami stoją są wspólne i musimy znaleźć wspólne odpowiedzi. Jesteśmy tu, żeby rozmawiać, jak ma wyglądać koordynacja naszej pracy. Gramy w jednej drużynie - podkreślił minister Grzegorz Schetyna, otwierając tegoroczną Naradę Ambasadorów (7-9 lipca) w Warszawie.

msz.gov.pl
Obrady ambasadorów RP w Warszawie

Do wzięcia udziału w Naradzie zostało zaproszonych 75 ambasadorów reprezentujących Polskę na wszystkich kontynentach oraz przy organizacjach międzynarodowych, 12 kandydatów na ambasadorów oraz trzech szefów innych placówek zagranicznych.

Coroczne spotkanie jest okazją do podsumowania tego, co się wydarzyło w polityce zagranicznej oraz omówienia bieżących wyzwań i planów na przyszłość.

,,Warto dziś mówić o przyszłości. Sytuacja na świecie jest trudna i musimy szukać spojrzenia na następne lata” – zaznaczył minister Schetyna, przedstawiając założenia polskiej polityki zagranicznej na 2016 r. Dodał, że ważnym tematem podczas tegorocznej Narady będzie skomplikowana sytuacja we wschodnim sąsiedztwie UE. ,,Anektując Krym i dokonując agresji na Ukrainę, Rosja podważyła ład bezpieczeństwa światowego. To jest niebezpieczne i niepokojące” – powiedział szef MSZ.

Podczas trzech dni obrad, szefowie placówek dyplomatycznych będą rozmawiać również o wyzwaniach i oczekiwaniach związanych ze szczytem NATO w Warszawie w 2016 r. a także o działaniach na rzecz promocji kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa NZ. ,,Szczyt NATO to dla Polski wielka szansa. Będziemy mieli wpływ na tematykę, przygotowujemy logistykę tego ogromnego wydarzenia. To pokazuje wpływ Polski na politykę Sojuszu” – zaznaczył minister.

Gościem honorowym Narady w środę 8 lipca będzie Bert Koenders, szef dyplomacji Królestwa Niderlandów. ,,Holandia jest naszym bliskim partnerem. Minister Koenders przedstawi holenderskie spojrzenie na wyzwania w polityce zagranicznej w kontekście przyszłorocznej prezydencji Holandii w UE” – zapowiedział minister Schetyna.

Trzeciego dnia Narady (9 lipca) rozmowy będą poświęcone głównie promocji gospodarczej i wspieraniu polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Ambasadorowie będą również indywidualnie rozmawiać z ponad 80 polskimi przedsiębiorcami zainteresowanymi zwiększeniem swej obecności na rynkach zagranicznych.

Ambasadorowie, jak co roku, spotkają się też z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Planowane jest również spotkanie z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem.

PODCASTY I GALERIE