• Świat
  • 12 sierpnia, 2020 17:01

„Obowiązkiem jest podjęcie działań”. Znamy treść listu Andrzeja Dudy ws. Białorusi

Prezydent Andrzej Duda wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia działań w związku z "pogarszającą się" sytuacją na Białorusi. Polski prezydent skierował list do 47 krajów członkowskich Rady Praw Człowieka ONZ.

PAP
„Obowiązkiem jest podjęcie działań”. Znamy treść listu Andrzeja Dudy ws. Białorusi

Andrzej Duda/Fot. Roman Niedźwiecki

„Dziś oczy całej społeczności międzynarodowej powinny być skierowane na pogarszającą się sytuację praw człowieka i eskalację represji przeciwko demonstrantom kontestującym ogłoszone wyniki wyborów prezydenckich w Republice Białorusi” – podkreślił prezydent Andrzej Duda. Przypomniał, że członkowie Rady Praw Człowieka przyjęli zobowiązanie dotyczące obrony i zdecydowanego opowiadania się za zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, czyli prawami człowieka, takimi jak wolność zrzeszania się i zgromadzeń oraz wolność słowa.

Jak podkreślił, priorytetem Polski, jako członka Rady Praw Człowieka w latach 2020-22, jest poszanowanie i umacnianie powszechnych i niezbywalnych praw każdej osoby. Prezydent, powołując się na polskie dziedzictwo Solidarności, zaznaczył, że nasz kraj wierzy, iż polityczne różnice można rozwiązać dzięki konstruktywnemu dialogowi i otwartej debacie, w których wolność, jako podstawowe prawo polityczne, nie może być nigdy naruszana.

„Dlatego uważamy, że nasze kraje, jako członkowie Rady Praw Człowieka ONZ, nie mogą pozostać obojętne na pogarszającą się sytuację na Białorusi” – napisał Andrzej Duda. Jak dodał, obowiązkiem społeczności międzynarodowej jest podjęcie działań, by bronić praw białoruskich obywateli. „To obejmuje wzywanie białoruskich władz do powstrzymania się od użycia siły przeciwko pokojowym demonstrantom i uwolnienia wszystkich, którzy są przetrzymywani w areszcie za korzystanie z ich podstawowych wolności demokratycznych” – podkreślił prezydent. W jego ocenie świat powinien również wzywać władze w Mińsku do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i do nieograniczonego dostępu do informacji.

„Jestem zdecydowanie przekonany, że nie będąc cicho i nie będąc obojętną, społeczność międzynarodowa może odegrać kluczową rolę we wspieraniu białoruskich władz i społeczeństwa obywatelskiego w nawiązywaniu dialogu – istotnego warunku wstępnego dla wypracowania kompromisu i zagwarantowania poszanowania wolności obywatelskich i fundamentalnych zasad demokracji” – zakończył prezydent.

Rada Praw Człowieka ONZ to organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego ONZ działający od 2006 roku. Zastąpiła ona Komisję Praw Człowieka ONZ, przejmując większość jej funkcji. Miało to służyć głównie poprawie efektywności działania tego organu. Siedzibą Rady jest Genewa.

PODCASTY I GALERIE