Obchody 82. rocznicy śmierci Dariusa i Girėnasa

W miniony weekend odbyły się w Szczecinie i Pszczelniku obchody 82. rocznicy katastrofy samolotu "Lituanica", w której zginęli litewscy lotnicy: Steponas Darius i Stasys Girėnas. W obchodach uczestniczyli ambasador Litwy Šarūnas Adomavičius z małżonką, konsul honorowy Litwy w Szczecinie Wiesław Wierzchoś, przewodniczący rady miejskiej Szczecina Artur Szałabawka, a także starosta powiatu myśliborskiego Arkadiusz Janowicz. Gospodarzem uroczystości w Pszczelniku był burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski.

zw.lt
Obchody 82. rocznicy śmierci Dariusa i Girėnasa

Fot. Jan Surudo

Obchody 82 rocznicy zapoczątkowano w sobotę wieczorem w kościele garnizonowym pw. Św. Stanisława  koncertem chóru „Aidas” podległego litewskiemu Ministerstwu Ochrony Kraju. Chór wykonał nie tylko hymny narodowe Polski i Litwy, ale także pieśni kompozytorów niemieckich i włoskich. Występy „Aidasa” przyjęte zostały przez publiczność owacjami na stojąco.

W niedzielę odbyła się msza św. w Katedrze Metropolitalnej pw. Św. Jakuba. Do katedry przybyła oficjalna delegacja litewska pod przewodnictwem ambasadora Šarūnasa Adomavičiusa. Mszę w intencji bohaterskich lotników celebrował jego ekscelencja arcybiskup Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Przed rozpoczęciem się mszy św. konsul honorowy Litwy Wiesław Wierzchoś zapoznał zgromadzonych wiernych oraz zaproszonych gości z informacją,  że tablica upamiętniająca lotników Dariusa i Girenasa ufundowana została w lipcu 2008 r. – jak się wyraził – „z potrzeby serca przez konsula RP w Kłajpedzie i Konsula Litwy w Szczecinie za zgodą najwyższych władz Kościoła i państwa litewskiego, została odsłonięta przez prezydenta Valdasa Adamkusa, a poświęcona przez Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego arcybiskupa ś.p. Zygmunta Kamińskiego”. Od tego czasu oficjalne delegacje Republiki Litewskiej rozpoczynają obchody rocznicy katastrofy mszą św.,  a po mszy uroczyście składają wieńce i kwiaty pod tablicą.

Po uroczystej niedzielnej mszy św. ambasador Adomavičius odznaczył w imieniu rządu litewskiego byłego proboszcza katedry ks. Prałata Jana Kazieczkę za długoletnią opiekę nad tablicą. Po uroczystości złożenia wieńców i kwiatów arcybiskup Dzięga zaprosił delegację litewską oraz zaproszonych gości z Polski na kurtuazyjne spotkanie w kanonii katedralnej.

W uroczystościach upamiętnienia litewskich lotników wzięli udział ze strony polskiej: przewodniczący rady miejskiej Szczecina Artur Szałabawka, burmistrz Polic Władysław Diakun, starosta policki Andrzej Bednarek, prezes portu Bulk Cargo-Port Szczecin Bogdan Trzciński, były komendant główny Policji w Polsce gen. Jerzy Stańczyk, Zachodniopomorska Komandoria Św. Stanisława z Janem Sylwestrzakiem i Grażyną Adamską, przedstawiciele mniejszości litewskiej i ukraińskiej z Pomorza Zachodniego z Janem Syrnykiem na czele, a także Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej, Polesia „Świteź” z Albertem Miłaszewskim.

W Pszczelniku przy deszczowej pogodzie odbyła się msza św. polowa z oprawą chóru oficerów Wojska Litewskiego. Złożono także kwiaty pod pomnikiem zaprojektowanym przez Vytautasa Landsbergisa-Žemkalnisa. W tym roku w skład delegacji litewskiej weszli obok ambasadora oraz attaché wojskowego także przedstawiciele rejonu kowieńskiego. W 2013 r. Szczecin i Pszczelnik odwiedziła Dalia Grybauskaitė, w 2008 r. – Lech Kaczyński wraz z Valdasem Adamkusem.

Autor zdjęć Jan Surudo.

Fotografie udostępniono dzięki życzliwości Konsulatu Litwy w Szczecinie.

PODCASTY I GALERIE