• Świat
  • 4 września, 2013 11:54

Nowe środki unijne na budowę połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa

Pod koniec sierpnia br. podpisano dwie umowy przyznające środki unijne na budowę połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa – poinformowało polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

PAP
Nowe środki unijne na budowę połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa

Podpisane umowy to ostatnie kontrakty dla projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa. Dotyczą one budowy linii elektroenergetycznej Ełk-Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk (etap I i II) oraz budowy linii elektroenergetycznej Ełk-Granica RP. Kwota dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 263,42 mln zł.

Inwestycje te są częścią projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa, stanowiącego istotny element w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego.

W efekcie wybudowany zostanie tzw. most energetyczny pomiędzy Polską i Litwą, co umożliwi wymianę transgraniczną energii elektrycznej.

PODCASTY I GALERIE