„Niebieski pas” – ułatwienie dla europejskiego transportu morskiego

Komisja Europejska chce, żeby statki transportujące towary pomiędzy europejskimi portami nie musiały tak długo czekać na odprawę celną, jak obecnie. Planuje złagodzić uciążliwe formalności administracyjne dla takiej żeglugi, wprowadzając tzw. "niebieski pas".

PAP
„Niebieski pas” – ułatwienie dla europejskiego transportu morskiego

Fot. BFL/Algirdas Kubaitis

Obecnie statek, który przybywa np. do Rotterdamu z Antwerpii, jest pod względem administracyjnym traktowany identycznie jak ten, który przypłynął z Chin. Dlaczego? Ponieważ jeśli opuści wody terytorialne państw członkowskich (wypłynie poza strefę 12 mil morskich od brzegu) uznaje się, że przekroczył zewnętrzne granice Unii Europejskiej.

Komisja Europejska chce to zmienić i wprowadzić tzw. „niebieski pas”, który złagodzi formalności administracyjne dla eksporterów i spedytorów pływających między portami UE.

„Będzie to bardzo korzystne dla żeglugi, ponieważ ograniczy koszty, uprości procedury administracyjne, ułatwi wymianę handlową i stworzy równe warunki konkurencji pomiędzy wszystkimi formami transportu. Jednocześnie uproszczeniu ulegnie praca organów celnych, przez co będą one mogły więcej czasu poświęcić na dbanie o bezpieczeństwo” – poinformował w poniedziałek komisarz UE ds. podatków i unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych Algirdas Šemeta.

Obecnie spedytorzy i eksporterzy narzekają, że przesyłając towary w Europie statkami ponoszą duże dodatkowe koszty i często spóźniają się z dostarczaniem towarów na czas – bywa, że statki czekają w portach na odprawę celną przez wiele godzin, a czasami dni. Dlatego często rezygnują z tego na rzecz samochodów ciężarowych.

Prawie 90 proc. statków przewozi jednocześnie towary unijne i nieunijne. Zawijają one często zarówno do portów unijnych, jak i nieunijnych, np. w Norwegii, Afryce Północnej i Rosji. W odniesieniu do tych statków Komisja proponuje znaczne usprawnienie procedur celnych poprzez wprowadzenie systemu umożliwiającego odróżnienie przewożonych towarów unijnych (których nie należy poddawać czasochłonnym procedurom administracyjnym) od nieunijnych, które muszą zostać poddane właściwym procedurom celnym.

Komisja zapowiedziała, że przedstawi przed końcem roku propozycję stworzenia tzw. elektronicznego zgłoszenia ładunku. Dzięki temu systemowi organy celne będą mogły szybko rozpoznać status towarów. KE oczekuje, iż „niebieski pas” zacznie działać do 2015 r.

PODCASTY I GALERIE