Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Publikujemy list prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

prezydent.pl
Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Warszawa, 24 marca 2022 roku

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów
Narodowego Dnia Pamięci
Polaków ratujących Żydów
pod okupacją niemiecką

Szanowni Państwo!

Obchodząc już po raz piąty święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką – składamy dzisiaj hołd bohaterom, którzy przeciwstawili się hitlerowskiej Zagładzie i ryzykując własne życie i bezpieczeństwo, ukrywali i wspierali żydowskich bliźnich i współobywateli.

Z najgłębszą czcią i podziwem wspominamy rodaków, którzy czynili wszystko, co było w ich mocy, aby ocalić prześladowanych. Mimo śmiertelnego zagrożenia ze strony niemieckich okupantów Polacy ratowali Żydów zarówno indywidualnie, w odruchu serca, jak również działając systemowo w ramach struktur państwowych Polski podziemnej i emigracyjnych władz Rzeczypospolitej. Swoją odwagą i poświęceniem dali świadectwo chrześcijańskiego miłosierdzia i ogólnoludzkiej solidarności, pozostawiając zawsze aktualny wzór postawy wobec ofiar terroru i eksterminacji. Postawy, która jest przykładem dla nas, współczesnych, i – mocno wierzę – pozostanie inspiracją także dla przyszłych pokoleń.

Chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy pielęgnują pamięć i upowszechniają wiedzę o Polakach ratujących Żydów. Dziękuję za organizowane uroczystości i wydarzenia, za badania naukowe i publikacje oraz za inne formy upamiętnienia narodowych bohaterów. Prawda o zasługach naszych rodaków dla ocalenia narodu skazanego na eksterminację wciąż nie jest jeszcze w pełni znana. Choć od Zagłady minęło już blisko 80 lat, nadal odkrywane są nowe fakty i na jaw wychodzą historie, o których dotąd badacze nie wiedzieli wcale lub tylko niewiele. Ufam, że z czasem przyczyni się to do ukształtowania wierniejszego i sprawiedliwszego obrazu epoki pieców w oczach wolnego świata.

Nade wszystko jestem przekonany, że tak jak nasi przodkowie i poprzednicy jako pierwsi rozgłosili prawdę o Holokauście, podobnie my oraz nasi potomni i następcy poniesiemy dalej dziejową przestrogę, która płynie z przeszłości. Uważamy za swoją powinność przekazywać całej ludzkości pamięć o tragedii Żydów i heroicznym sprzeciwie Polaków wobec zbrodni. I jest też ona dla nas zaszczytnym zobowiązaniem, by dzisiaj naśladować postawę naszych bohaterskich rodaków, niosąc pomoc i ocalenie tym, którzy teraz potrzebują naszego wsparcia.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

PODCASTY I GALERIE