Nadzór nad bankami w strefie euro. Korzyści Europejskiego Banku Centralnego

Pierwszym krokiem do stworzenia europejskiej Unii Bankowej jest powołanie jednolitego mechanizmu nadzorczego.

Mirosława Januszkiewicz
Nadzór nad bankami w strefie euro. Korzyści Europejskiego Banku Centralnego

Projekt powołania tego mechanizmu został uchwalony w grudniu 2012 roku przez ministrów finansów strefy euro. Jest on drogowskazem integracji nadzorczej Unii Europejskiej oraz inicjującym etapem utworzenia Unii Bankowej.

Według podstawowych założeń projektu, Europejski Bank Centralny będzie sprawował nadzór nad bankami w strefie euro przy wsparciu dotychczasowych nadzorów krajowych, które będą przygotowywać projekty decyzji nadzorczych, a następnie je wdrażać. Mechanizm nadzorczy ma obejmować kraje strefy euro, jednakże będzie on otwarty także dla krajów spoza eurolandu.

ECB będzie bezpośrednio odpowiedzialny za banki, których suma aktywów przekracza 30 mld euro lub stanowi ponad 20% PKB danego kraju.

O korzyściach Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków i unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych.

Algirdas Šemeta

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej