• Świat
  • 13 kwietnia, 2015 13:43

Na portalu MSZ ruszyła rejestracja dla głosujących za granicą

Polacy, którzy chcą oddać głos w majowych wyborach prezydenckich za granicą, mogą rejestrować się przez portal: ewybory.msz.gov.pl - poinformował w poniedziałek MSZ. Rejestracja dotyczy głosowania osobistego i korespondencyjnego.

PAP
Na portalu MSZ ruszyła rejestracja dla głosujących za granicą

Fot. PAP

MSZ utworzyło 229 obwodów głosowania za granicą w 87 krajach, najwięcej w Wielkiej Brytanii – 35, USA – 22 i Niemczech – 13. Zagłosować będzie można także m.in. w: Hiszpanii, Belgii, Francji, Irlandii, Kanadzie, Norwegii, Ukrainie, Arabii Saudyjskiej, Australii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Chinach, Egipcie, Iraku, Iranie, Izraelu, Katarze, Korei Północnej, Korei Południowej, Kosowie, na Kubie, w RPA czy Wietnamie. Nie wszystkie komisje obsługują głosowanie korespondencyjne.

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, osoby przebywające za granicą: na stałe lub czasowo, mogą zagłosować w lokalu wyborczym, jeśli zgłoszą taką chęć odpowiedniemu konsulowi do 7 maja.

Można to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej – przy pomocy aplikacji na stronie internetowej MSZ: ewybory.msz.gov.pl

W zgłoszeniu trzeba podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (miejsce ujęcia w rejestrze wyborców w odniesieniu do osób przebywających za granicą czasowo), numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego (w krajach UE oraz państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy) oraz miejsce i datę jego wydania.

Korzystający z aplikacji na stronie MSZ podają typ głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), kraj oraz komisję, w której zamierzają się oddać swój głos. Po udanej rejestracji ze strony można pobrać potwierdzenie w formacie PDF, zostanie ono przesłane także na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym – informuje MSZ.

Zgłoszenie głosowania za granicą będzie obowiązywało także w przypadku ewentualnej II tury wyborów – 24 maja (pierwsza odbędzie się 10 maja). Dlatego zagłosować w innym obwodzie (np. po powrocie do kraju) będzie można wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania. Ten, kto za granicą będzie chciał zagłosować tylko w ewentualnej drugiej turze wyborów, będzie mógł zgłosić się do odpowiedniego konsula do 21 maja.

Chęć głosowania za pośrednictwem poczty trzeba zgłosić odpowiedniemu konsulowi najpóźniej 27 kwietnia. W zgłoszeniu ustnym, pisemnym, przesłanym faksem lub w formie elektronicznej trzeba podać: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie wyborów, adres zamieszkania za granicą a także adres zamieszkania w kraju (tam, gdzie jest się ujętym w spisie wyborców), numer paszportu, miejsce i datę jego wydania (lub dowodu osobistego w państwach, w których wystarcza on do przekroczenia granicy), adres, na który ma zostać wysłany pakiet lub deklarację jego osobistego odbioru u konsula.

W przypadku głosowania za granicą pakiet wyborczy powinniśmy otrzymać pocztą najpóźniej 30 kwietnia.

Jeśli chcielibyśmy zagłosować korespondencyjnie jedynie podczas ewentualnej drugiej tury, trzeba zgłosić taki zamiar konsulowi najpóźniej 14 maja.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja; ewentualna druga tura głosowania – 24 maja.

PODCASTY I GALERIE