• Świat
  • 17 grudnia, 2015 14:25

Na Monte Cassino powstanie kiermasz świąteczny?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP poinformowało, że są podjęte działania w celu wyjaśnienia z właściwymi władzami włoskimi niedopuszczalnej sytuacji, do jakiej doszło na Monte Cassino.

zw.lt
Na Monte Cassino powstanie kiermasz świąteczny?

Fot. Wikipedia

Teren historycznych walk został wynajęty, aby zrealizować tam komercyjny kiermasz świąteczny, który zakłóca charakter znajdujących się tam ważnych dla polskiej historii miejsc pamięci.

Uszkodzono przy tym niektóre elementy upamiętniające szlak walk II Korpusu i utrudniono lub uniemożliwiono dostęp m.in. do pomników 4. Pułku Pancernego „Skorpion” i 5. Kresowej Dywizji Piechoty.

Służby dyplomatyczno-konsularne RP w Rzymie zwróciły się do Opactwa na Monte Cassino i do innych zainteresowanych instytucji o wyjaśnienia. Także lokalne organizacje historyczne i inne środowiska wystąpiły z protestami w tej sprawie. Wskutek tych działań niektóre elementy kiermaszu zostały rozebrane.

Ambasada RP w Rzymie będzie nadal interweniować w tej sprawie, aby zapobiec godzeniu w powagę miejsca tak ważnego dla upamiętnienia żołnierzy poległych w bitwie o Monte Cassino i dla polskiej tradycji historycznej.

PODCASTY I GALERIE