• Świat
  • 19 kwietnia, 2014 13:00

MSZ Polski: W czerwcu nowa strategia dla Polonii

W czerwcu powstanie rządowy, wieloletni program współpracy z Polonią i Polakami za granicą - dowiedziała się PAP w MSZ. Ma on zakładać m.in. większą niż dotychczas koncentrację na Polakach żyjących na Zachodzie - m.in. w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

PAP
MSZ Polski: W czerwcu nowa strategia dla Polonii

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Wkrótce rozpoczną się szerokie konsultacje dokumentu z udziałem m.in. organizacji polonijnych.

Ostatni rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą został przyjęty w 2007 r. Określał m.in. zasady współpracy organów administracji rządowej w sferze polityki polonijnej, cele strategiczne dot. polityki polonijnej, zadania długofalowe MSZ i placówek dyplomatycznych, zasady współpracy z organizacjami polonijnymi.

Michał Dworczyk, który był współautorem rządowego programu z 2007 r. podkreślił w rozmowie z PAP, że potrzebny jest nowy dokument, ale powinien powstać w oparciu o wcześniejsze rozwiązania. „Trzeba podsumować, co udało się zrealizować w oparciu o poprzedni plan i postawić nowe cele. W niektórych miejscach nowy program będzie kontynuacją, ale musi też uwzględniać liczne zmiany, jakie zaszły przez siedem lat” – powiedział.

„Zmienił się sposób finansowania Polonii. Poprzedni plan był pisany, gdy budżetem polonijnym zarządzał Senat. Dzisiaj środkami na Polonię zarządza MSZ. To fundamentalna zmiana” – zaznaczył.

„Obecnie na zupełnie innym etapie rozwoju niż kilka lat temu są media polskie poza granicami kraju i nauka języka polskiego poza granicami kraju” – dodał.

Jak poinformowało PAP MSZ, wstępny projekt Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na najbliższe lata powstaje aktualnie w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Przewidziane są szerokie konsultacje dokumentu. Jak informuje MSZ, zostanie on przedstawiony do zaopiniowania ministerstwom, „instytucjom aktywnie współpracującym z polską diasporą”, a także placówkom dyplomatyczno-konsularnym.

Dworczyk podkreślił, że te konsultacje są bardzo potrzebne. „Z moich doświadczeń wynika, że wkład środowisk polskich poza granicami kraju, jak i konsultacje z organizacjami pozarządowymi w Polsce, są nie do przecenienia” – powiedział.

Powstała w wyniku konsultacji wersja projektu programu będzie omówiona podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą w czerwcu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich ministerstw oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Po akceptacji dokumentu zespół zarekomenduje program Radzie Ministrów do przyjęcia.

Z danych MSZ wynika, że ponad 18 mln Polaków żyje poza granicami kraju: 4,3 mln – w Europie Zachodniej, 1,5 mln – w Europie Wschodniej, ok. 12,5 mln w obu Amerykach. Z 4,3 mln Polaków w Europie Zachodniej 2,5 mln to tzw. nowa emigracja. Przeważają w niej ludzie młodzi. Ćwierć miliona „nowej emigracji” w Europie Zachodniej stanowią dzieci.

PODCASTY I GALERIE