• Świat
  • 18 grudnia, 2014 10:56

MSZ: Polska w gronie państw założycieli Traktatu o handlu bronią

Polska dołączyła do grona „państw założycieli” Traktatu o handlu bronią; 17 grudnia stały przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku Bogusław Winid złożył depozytariuszowi dokumenty ratyfikacyjne - poinformowało PAP MSZ w komunikacie.

PAP
MSZ: Polska w gronie państw założycieli Traktatu o handlu bronią

Fot. PAP

Jak podkreśla MSZ, „celem dokumentu jest umocnienie międzynarodowego i regionalnego pokoju i bezpieczeństwa oraz promowanie współpracy, przejrzystości i odpowiedzialnego działania państw w dziedzinie międzynarodowego handlu bronią konwencjonalną”.

„Traktat jest pierwszym w historii współczesnego świata prawnie wiążącym instrumentem określającym zakres kontroli międzynarodowych transferów broni, a przede wszystkim ustalającym jednolite kryteria oceny wniosków o wydanie zezwoleń na eksport uzbrojenia – powiedział Bogusław Winid, cytowany w komunikacie.

Jak dodał, Polska od początku wspierała proces negocjacji dokumentu politycznie i brała aktywny udział we wszystkich etapach prac nad jego treścią.

Według komunikatu, idea traktatu została zaprezentowana przez Wielką Brytanię w 2005 r. i uzyskała wsparcie Rady UE, która wezwała inne państwa do poparcia inicjatywy.

Dokument został przyjęty 2 kwietnia 2013 r. Traktat podpisało 125, a ratyfikowało 55 państw.

„Przesłanką dla Polski do podjęcia prac nad traktatem było zawarcie w nim zasad służących wzrostowi handlu uprawnionego bronią konwencjonalną, odbywającego się zgodnie z powszechnie akceptowanymi międzynarodowymi procedurami”- czytamy w komunikacie.

Traktat o handlu bronią konwencjonalną (ATT) przewiduje m.in., że kraje nie będą mogły eksportować broni, jeśli naruszałoby to międzynarodowe embargo. Ponadto każdy kraj przed dokonaniem transakcji ma ocenić, czy istnieje ryzyko, że sprzedawana broń trafi w ręce terrorystów lub przestępców, albo też zostanie użyta do ludobójstwa i innych zbrodni wobec ludności cywilnej oraz do atakowania chronionych obiektów cywilnych, jak szkoły czy szpitale. Handel będzie też zakazany w przypadku dużego prawdopodobieństwa, że dostarczona broń zwiększy przemoc wobec kobiet i dzieci.

Traktat obejmuje zarówno broń lekką, jak i ciężką, a więc również czołgi, samoloty, śmigłowce wojskowe, rakiety i okręty. Dotyczy tylko przepływów międzynarodowych, nie dotyka legislacji narodowej i nie nakłada żadnych nowych zobowiązań na krajowy handel bronią.

Aby ATT mógł wejść w życie, wymagane było ratyfikowanie go przez 50 państw.

PODCASTY I GALERIE