• Świat
  • 19 czerwca, 2020 18:39

Morawiecki: UE potrzebuje silnej i szybkiej reakcji na kryzys

Polska popiera zaproponowany budżet Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, w ramach którego możemy otrzymać 700 mld zł – to jedna z najważniejszych konkluzji po posiedzeniu Rady Europejskiej, w której wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Była to pierwsza wymiana stanowisk pomiędzy szefami państw i rządów Unii Europejskiej w sprawie unijnego budżetu, a także Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, który ma pomóc krajom Unii Europejskiej w wyjściu z kryzysu wywołanego przez koronawirusa. Ze względu na pandemię COVID-19 posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji.

gov.pl
Morawiecki:  UE potrzebuje silnej i szybkiej reakcji na kryzys

Fot. Krystian Maj / KPRM

,,Europa to wielki zbiór różnych racji i punktów widzenia, różnych perspektyw i stanowisk. Trzeba potrafić w skuteczny sposób docierać do decydentów i dyskutować z nimi – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej podsumowującej szczyt Rady Europejskiej.

Polska nigdy nie broniła swoich racji tak skutecznie. Nie tylko stoi za nami cała Grupa Wyszehradzka, ale także Rumunia czy inne kraje, które dzielą naszą perspektywę – dodał premier.

Sprawiedliwe mechanizmy podziału środków unijnych w dobie pandemii COVID-19

Podczas konferencji szefów państw i rządów Unii Europejskiej, Polska poparła pakiet Komisji Europejskiej obejmujący dostosowaną propozycję Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, jako podstawy do dalszej dyskusji.

Dzisiaj Unia Europejska potrzebuje silnej i szybkiej reakcji. Nie możemy tracić czasu na długotrwałe negocjacje i dlatego proponujemy pewne kompromisy, co do których wydaje się, że właśnie Polska jest w tym centralnym miejscu, gdzie stykają się perspektywy i różne punkty widzenia – mówił szef rządu podczas konferencji prasowej.

Jedną z propozycji, która padła podczas rozmów jest wykorzystanie zdolności pożyczkowej Unii Europejskiej w celu wsparcia państw członkowskich w ich działaniach na rzecz odbudowy gospodarczej. Strona polska popiera ogólny pomysł Komisji Europejskiej w tym zakresie. Podkreśla jednak kluczowe znaczenie wsparcia w formie grantów, wobec którego pożyczki powinny stanowić funkcję uzupełniającą.

Gospodarka europejska potrzebuje bodźca, dlatego Polska popiera zaproponowany budżet w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy w wysokości 750 mld zł. Naszym głównym postulatem jest to, aby fundusz był sprawiedliwym mechanizmem: uwzględniał specyfiki państw członkowskich, ich oczekiwania i bieżące potrzeby, jak również różnice między państwami w zdolności do reakcji na kryzys, wynikających z poziomu ich zamożności.

Strona polska zaznacza, że zaktualizowana propozycja Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 wymaga nadal dyskusji – powinna być prowadzona w kontekście całego pakietu. Komisja Europejska utrzymała niektóre elementy swojej pierwotnej propozycji, które budzą wyraźny sprzeciw nie tylko Polski, ale również innych państw członkowskich, m.in. w stosunku do rabatów od składki dla zamożnych państw, zasobu opartego na prawach do emisji (ETS) oraz bardzo uznaniowych elementach dystrybucji środków.

Europejski Plan Odbudowy a polityka klimatyczna

Kryzys spowodowany pandemią koronawirusa spowodował, że polityka Europejskiego Zielonego Ładu wymaga ponownego przemyślenia i  ewentualnej rewizji założeń. Obecnie kontynuacja ambitnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest wyzwaniem dla szeregu państw członkowskich, w tym również dla Polski.

Podczas wideokonferencji szefów państw i rządów Unii Europejskiej, premier Morawiecki przedstawił polskie priorytety inwestycyjne w obszarze tzw. zielonej transformacji, również w kontekście finansowania w ramach Europejskiego Planu na rzecz Odbudowy. Dla naszej gospodarki kluczowe jest zapewnienie wsparcia unijnego dla infrastruktury gazowej. Utrzymanie gazu naturalnego w miksie energetycznym, jako paliwa przejściowego, jest niezbędne dla przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, także w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Wcześniejsze ustalenia dotyczące udziału Polski w realizacji celu osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. pozostają niezmienne. Polska nadal będzie realizować transformację niskoemisyjną we własnym tempie, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań gospodarczych. 

Relacje na linii Unia Europejska-Wielka Brytania

Jednym z tematów wideokonferencji był także stan negocjacji przyszłych relacji na linii Unia Europejska-Wielka Brytania. Były kraj członkowski Unii Europejskiej podjął decyzję o nieprzedłużaniu okresu przejściowego, który kończy się 31 grudnia 2020 r.

Dla utrzymania dobrych relacji, niezbędne jest konstruktywne podejście zarówno Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii, a także znalezienie najlepszych rozwiązań dla problematycznych kwestii. Strona polska poparła mandat głównego negocjatora ze strony Unii Europejskiej – Michela Barniera. Z perspektywy naszego kraju najważniejszym celem w relacjach z Wielką Brytanią jest zawarcie ambitnej umowy handlowe.

premier.gov.pl

PODCASTY I GALERIE