• Świat
  • 25 listopada, 2017 14:36

Morawiecki: Do naszych obowiązków należy obrona dobrego imienia Polski

Do naszych obowiązków należy obrona dobrego imienia Polski - mówił wicepremier Mateusz Morawiecki podczas Konferencja "Support Poland! Wspieraj Polskę!" Jak dodał, Polacy ze względu na własną historię, jak żaden inny naród na świecie, mają prawo do dumy z własnej ojczyzny.

PAP
Morawiecki: Do naszych obowiązków należy obrona dobrego imienia Polski

Fot. PAP / Jacek Turczyk

Podczas konferencji „Support Poland! Wspieraj Polskę!”, która odbywa się w sobotę w Warszawie omawiano Polską komunikację strategiczną w odniesieniu do polityki historycznej, wkład Polonii w obronę dobrego imienia Polski, także najważniejsze zadania dyplomacji w tej sprawie.

Podczas spotkania, zorganizowanego przez Redutę Dobrego Imienia, zaprezentowano również system informatyczny „Rycerz” do wykrywania, a w rezultacie ograniczenia, zniesławień Polski. Aplikacja adresowana do korespondentów-wolontariuszy z całego świata dostępna jest na stronie www.rycerz.rdi.org.pl.

„Do naszych obowiązków należy obrona dobrego imienia Polski” – podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki, który wziął udział w otwarciu konferencji. Tłumaczył, że w Polsce przez wiele lat wmawiano, że bycie dumnym z własnej ojczyzny jest niemodne. Tymczasem – jak podkreślił – w Stanach Zjednoczonych do dumy z własnego kraju poczuwa się zdecydowana większość Amerykanów.

Morawiecki, który podziękował Reducie Dobrego Imienia i jej założycielowi Maciejowi Świrskiemu za ich wysiłek na rzecz Polski w obszarze „soft power”, podkreślił, że także dzisiaj mamy do czynienia z fałszowaniem świadomości Polaków. Tymczasem – jak ocenił – Polacy ze względu na własną historię, jak żaden inny naród na świecie, mają prawo do dumy z własnej ojczyzny. „Dzisiaj musimy budować silną Polskę, o której marzymy i musimy dbać o jej dobre imię” – zaznaczył.

Wicepremier, który pełni funkcję ministra rozwoju i finansów zauważył, że dzisiaj patriotyzm przejawia się m.in. w płaceniu podatków. „Przez silne i sprawne państwo budujemy uczciwą konkurencję w gospodarce, silną bazę finansową, podatkową pod realizację wielu dzieł, również takich, które mają wspierać Polskę na arenie międzynarodowej” – powiedział Morawiecki.

Konferencja „Support Poland! Wspieraj Polskę!”, która transmitowana jest na portalu www.blogpress.pl, odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń z Polonią w zakresie obrony dobrego imienia Polski i zaprezentowanie przygotowanego przez Redutę Dobrego Imienia systemu „Rycerz” do zgłaszania, analizowania i archiwizacji oszczerczych materiałów w mediach zagranicznych.

Spotkanie jest zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy polegającej na budowie sieci korespondentów i wolontariuszy na świecie, którzy będą zgłaszać, analizować i reagować na oszczerstwa dotyczące Polski, pojawiające się w szeroko rozumianych mediach zagranicznych. „Chcemy, aby Polonia wspólnie działała na rzecz Polski. Poczynając od zgłaszania przez pojedynczych ludzi przekłamań wpływających na odbiór Polski, aż po inicjowanie działań wspierających rozwój naszego kraju na różnych poziomach: wizerunkowym, historycznym, gospodarczym” – powiedziała Mira Wszelaka, prezes Reduty Dobrego Imienia.

Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom istnieje od pięciu lat. Zajmuje się m.in. inicjowaniem i wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się w mediach na temat historii Polski, zwłaszcza przebiegu II wojny światowej oraz propagowanie wiedzy na temat historii i kultury Polski.

PODCASTY I GALERIE