Morawiecki: Grupa Wyszehradzka przeznaczy 3 mln euro na szczepionki i leki przeciw COVID-19

Polska wraz z innymi państwami V4 zadeklarowała wzmocnienie unijnej inicjatywy przyspieszenia poszukiwania niedrogich leków i szczepionek, a także skutecznej metody testowania dotyczącej COVID-19. Łączna suma wsparcia krajów V4 wyniesie 3 mln euro. Dodatkowo, Polska włączy się w tę inicjatywę na poziomie ok. 4 mln euro w ramach wkładu do funduszu Komisji Europejskiej w wysokości 100 mln euro.

zw.lt
Morawiecki: Grupa Wyszehradzka przeznaczy 3 mln euro na szczepionki i leki przeciw COVID-19

Fot. Roman NIedźwiecki/ Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki wziął udział w wideokonferencji zorganizowanej przez Unię Europejską wspólnie z Francją, Niemcami, Włochami, Zjednoczonym Królestwem, Norwegią i Arabią Saudyjską. Przedstawiciele państw i rządów podkreślili konieczność pozyskania funduszy na przyspieszenie badań nad szczepionkami, diagnostyką i leczeniem COVID-19. Zebrano kwotę w wysokości 7,4 mld euro. Inicjatywa ma być realizowana w ścisłej współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i innymi globalnymi partnerami.

Od początku pandemii Polska była zdecydowanym zwolennikiem silniejszej reakcji Europy – zarówno w walce z chorobą, jak i jej bezpośrednimi konsekwencjami – zaznaczył szef polskiego rządu. Chodzi także o przeciwdziałanie wpływowi COVID-19, jaki wszyscy odczuwamy w naszych społeczeństwach i gospodarce – dodał.

Premier przywołał również inicjatywę Grupy Wyszehradzkiej, w której Polska obejmuje przewodnictwo w lipcu 2020 r. Chodzi o zmianę przeznaczenia części funduszu powierniczego UE dla Afryki, z którego Polska zaproponowała przeznaczyć 20 mln euro na walkę z COVID19 w Libii. Kraj ten jest jednym z najbardziej narażonych na niekontrolowane rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Polska pomoc w walce z COVID19

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na dotychczasowe działania naszego kraju wspierające walkę z pandemią na świecie. Polskie zespoły medyczne pomogły dotychczas takim państwom jak Włochy, USA czy Kirgistan. Polska realizowała także działania humanitarne i rozwojowe, m.in. przekazała sprzęt medyczny o wartości ok. 3,8 mln euro w krajach Partnerstwa Wschodniego. Środki te były wsparciem dla szpitali i innych obiektów służących walce z pandemią.

Uruchomiona będzie także nowa edycja funduszu „Polish Challenge Fund” dla polskich przedsiębiorstw, poświęconego rozwiązaniom związanym z danymi i tożsamością cyfrową, który podejmuje wyzwania pandemiczne, poczynając od pomocy dla Białorusi i Ukrainy (ok. 250 tys. euro). Polska wspiera również mechanizmy wielostronne, przekazując ok. 250 tys. euro na Centralny Fundusz Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych ONZ OCHA (Biuro Koordynacji Pomocy Humanitarnej) i kolejne 250 tys. euro na działania UNICEF w Palestynie (ponad naszym rocznym wkładem w wysokości 250 tys. euro na rzecz UNRWA – Agencji Pomocy i Pracy ONZ ds. Uchodźców Palestyńskich). Jesteśmy również w trakcie zatwierdzania projektów pomocy humanitarnej o wartości ponad 1,5 mln euro i zapewniamy dodatkową pomoc dla krajów Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego, Afryki i Bliskiego Wschodu.

źródło: premier.gov.pl

PODCASTY I GALERIE