Misja Polskiego Kontyngentu Wojskowego w krajach bałtyckich – przedłużona

Prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie dotyczące przedłużenia okresu użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa, m. in. w krajach bałtyckich.

prezydent.pl
Misja Polskiego Kontyngentu Wojskowego w krajach bałtyckich – przedłużona

Spotkanie z żołnierzami w Bazie Wojskowej w Ādaži na Łotwie, czerwiec 2018 Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP prezydent.pl

Polski Kontyngent Wojskowy w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej (PKW ŁOTWA) – o  liczebności do 200 żołnierzy i pracowników wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem – zostanie użyty na terytorium Republiki Łotewskiej oraz Republiki Estońskiej i Republiki Litewskiej do dnia 31 grudnia 2020 r., w celu wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, przy czym w sytuacji wystąpienia konfliktu zbrojnego będzie mógł zostać użyty w celu udziału w konflikcie zbrojnym.

Postanowienia o przedłużeniu okresu misji poza granicami kraju dotyczą również :

  • Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii,
  • Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu,
  • Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie,
  • Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt.
PODCASTY I GALERIE