• Świat
  • 7 stycznia, 2018 14:45

Ministrem finansów RP zostanie Polka z Łotwy?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że przyszłym tygodniu premier RP Mateusz Morawiecki powoła nowego szefa resortu finansów. Nowym ministrem finansów ma zostać Teresa Czerwińska, która urodziła się w  Dyneburgu na Łotwie – pisze portal money.pl.

zw.lt
Ministrem finansów RP zostanie Polka z Łotwy?

Fot. Ministerstwo Finansów RP

Wcześniej Czerwińska pracowała, jako wiceminister finansów i była odpowiedzialna za budżet.
Teresa Tatiana Czerwińska (z domu Tumanowska) urodziła się w 1974 roku w Dyneburgu na Łotwie, która wówczas wchodziła w skład ZSRR.

Po maturze wyjechała studiować do Polski. W 1997 r. otrzymała stopień magistra na Wydziale Nauk Społecznych, a rok później na Wydziale Zarządzania  Uniwersytetu Gdańskiego.

Rozprawę doktorską pt. „Działalność lokacyjna towarzystw ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym w Polsce“ obroniła w 2000 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2010 na Uniwersytecie Gdańskim na podstawie pracy zatytułowanej „Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych – istota, uwarunkowania, instrument“.W 2011 objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Systemów Finansowych Gospodarki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2015 r. została wiceministrem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2017 r. pracowała w Ministerstwie Finansów.

Pani profesor Teresa Czerwińska to ceniona specjalistka, profesor czołowych polskich uczelni. Rozpowszechniane w tonie sensacji informacje są próbą jej dyskredytacji z powodu miejsca urodzenia. Tymczasem jest ona przykładem, jak owocne może być wsparcie udzielane przez Polskę rodakom na Wschodzie, m.in. przez stypendia czy pomoc w powrotach – powiedział „Wirtualnej Polsce” Łukasz Świerżewski.

PODCASTY I GALERIE