Ministerstwo Gospodarki Morskiej RP: Lwów, Wilno i Tarnopol mają dla polskiej tradycji morskiej bardzo duże znaczenie

W styczniu pojawiła się informacja, że Polska Żegluga Morska nada trzem nowym statkom  imiona byłych polskich miast na Kresach Wschodnich Lwów, Wilno i Tarnopol. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oświadczyło, że imiona statków „ dyskusja na temat nazewnictwa statków była prowadzona na  kanwie wspomnienia historii polskiej marynarki handlowej, a nie użycia obecnie nazw miast Lwowa, Wilna czy Tarnopola”.

zw.lt
Ministerstwo Gospodarki Morskiej RP:  Lwów, Wilno i Tarnopol mają dla polskiej tradycji morskiej bardzo duże znaczenie

Fot. Krzysztof Maria Różański/Wikipedia

„Zmieniamy nazwy statków, które zostały już w zasadzie porzucone w stoczniach chińskich. Te, które kolejno odzyskujemy. Dla mieszkańców Szczecina, ale nie tylko, bo całej zachodniej Polski, to są nazwy sympatyczne i nostalgiczne. Ponieważ chcemy, żeby nazywały się tak jak byłe polskie miasta na Kresach Wschodnich” – oświadczył w styczniu Paweł Brzezicki, zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej.

Posłowie Norbert Obrycki i Tadeusz Aziewicz złożyli interpelację do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. „Nie powinno być zastrzeżeń do pełnej swobody w nazywaniu statków przez PZM PP, ale w przypadku tych trzech miast obecnie ani jedno z powyżej wymienionych nie leży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest niezaprzeczalnym faktem historycznym, że były to miasta leżące do 1939 w granicach II RP, do których my Polacy mamy prawo mieć uzasadniony sentyment, ale obecnie Lwów to ukraińskie miasto Lwiw, Wilno to stolica Litwy Vilnius zaś Tarnopol to ukraińskie miasto Ternopil. Wszyscy mamy w pamięci to, że stosunkowo niedawno doszło do konfliktu dyplomatycznego pomiędzy Polską a Litwą i Ukrainą za jedynie projekt nowego paszportu RP z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez umieszczenie w projekcie grafik Ostrej Bramy w Wilnie i Cmentarza Orląt we Lwowie. Wtedy zarówno Ukraina jak i Litwa podniosły, że są to obiekty znajdujące się na terytorium ich państw. Polska słusznie wycofała się z tych planów“ – napisano w interpelacji.

W ramach interpelacji wystosowano pytania do premiera. „Czy Pan Premier nie dostrzega niebezpieczeństwa wywołania kolejnego niepotrzebnego konfliktu dyplomatycznego? Czy nie jest to ostatni moment, aby Ministerstwo właściwe do nadzoru właścicielskiego nad PŻM P.P., Ministerstwo GMiŻŚ zwróciło się ze stosownym stanowiskiem do PŻM P.P. czyli bezpośrednio do zarządcy komisarycznego Pana Pawła Brzezickiego o niewyrażeniu zgody na tak oczywiście prowokacyjne wobec naszych sąsiadów działanie? Czy Pan Premier nie uważa w świetle powyższego, że korzystniej byłoby świętować 100-lecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w atmosferze wzajemnego zrozumienia oraz poszanowania wspólnej historii z naszymi sąsiadami?“ – czytamy w interpelacji.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wyjaśniło, że nazwy statków nie mają związku z obecnie istniejącymi miastami.

„ Wskazane w interpelacji potencjalne nazwy statków: Lwów, Wilno i Tarnopol mają dla polskiej tradycji morskiej bardzo duże znaczenie. SS „Wilno” był pierwszym polskim statkiem w historii, który zawinął do Portu Gdynia w roku 1927, jeszcze w trakcie budowy portu. Ww. statek od 1949 był eksploatowany przez PŻM, natomiast  władze komunistyczne zmieniły jego nazwę na „Wieluń”, celem zachowania poprawności politycznej i przypodobania się ówczesnej władzy sowieckiej. STS „Lwów” jest natomiast zaliczany do flagowych okrętów w historii polskiego szkolnictwa morskiego. Żaglowiec „Lwów” pływał pod polską banderą od roku 1920 do 1930 jako statek szkolny Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie, a następnie w Gdyni. Z uzyskanych informacji wynika, iż wspomniana przez PŻM P.P. dyskusja na temat nazewnictwa statków była prowadzona na  kanwie wspomnienia historii polskiej marynarki handlowej, a nie użycia obecnie nazw miast Lwowa, Wilna czy Tarnopola do nazewnictwa nowych statków Grupy Kapitałowej PŻM P.P. PŻM P.P. jednoznacznie wskazuje, iż nie zamierza nadawać wyżej wspomnianych nazw miast nowo budowanym statkom” – napisał w odpowiedzi resort.

PODCASTY I GALERIE