• Świat
  • 18 grudnia, 2015 16:21

Międzyresortowe rozmowy o Polonii i Polakach za granicą

W siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się dziś pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą pod przewodnictwem sekretarza stanu Jana Dziedziczaka. Głównym tematem rozmowy była nowelizacja ustawy o Karcie Polaka.

zw.lt
Międzyresortowe rozmowy o Polonii i Polakach za granicą

Fot. msz.gov.pl

„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą oraz ochrona ich praw należą do priorytetów polskiego rządu. Zależy nam na stworzeniu naszym rodakom odpowiednich warunków do rozwijania własnej tożsamości i umacniania więzi z krajem” – zaznaczył wiceszef polskiej dyplomacji.

Założenia poselskiego projektu nowelizacji ustawy przedstawił przewodniczący sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą Michał Dworczyk. Członkowie zespołu przyjęli także harmonogram prac na 2016 rok. Według niego kolejne posiedzenia gremium będą dotyczyć m.in.: nauczania języka polskiego i o Polsce poza granicami kraju, sytuacji społeczności polskiej w Niemczech, roli Polonii i Polaków za granicą w promocji Polski, polskiej kultury i historii oraz współpracy gospodarczej z udziałem Polonii.

Międzyresortowy Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą skupia przedstawicieli różnych urzędów. Celem jego działania jest koordynacja działań polonijnych w ramach administracji rządowej. Spotkaniom przewodniczy wiceminister MSZ odpowiedzialny za politykę polonijną.

W dzisiejszych rozmowach uczestniczyli przedstawiciele resortów zajmujących się problematyką polonijną w randze sekretarzy bądź podsekretarzy stanu, a także sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski oraz sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert.

PODCASTY I GALERIE