• Świat
  • 11 czerwca, 2013 15:50

Międzynarodowa Agencja Energii: Rezerwy ropy wystarczą przynajmniej na 45 lat

Według Międzynarodowej Agencji Energii obecne potwierdzone rezerwy ropy naftowej w złożach konwencjonalnych na świecie wynoszą około 1,3 bln baryłek. Przy obecnym poziomie konsumpcji i tempie wydobycia wystarczy to na przynajmniej 40-45 lat.

PAP
Międzynarodowa Agencja Energii: Rezerwy ropy wystarczą przynajmniej na 45 lat

Szacunki organizacji mówią jednak o dalszych 400 mld baryłek potwierdzonych rezerw ropy w złożach niekonwencjonalnych. Wydobywalne zasoby ropy z tych złóż szacowane są bowiem na 3,2 bln baryłek, czyli więcej niż w przypadku złóż konwencjonalnych.

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) szacuje potwierdzone rezerwy gazu ziemnego na około 200 bln m sześc., czyli około 1,3 bln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Powinno to wystarczyć na zaspokojenie globalnego popytu przez 55-60 lat.

MAE przedstawiła także dane na temat zasobów węgla. W przypadku węgla kamiennego rezerwy oszacowano na 730 gigaton (3,6 bln baryłek ekwiwalentu ropy), co zaspokaja globalne zapotrzebowanie na około 120 lat. Rezerwy węgla brunatnego szacowane są na 280 gigaton. Zasoby wydobywalne obu rodzajów węgla mogą wynosić odpowiednio 18 tys. gigaton i 4 tys. gigaton.

Zdaniem MAE kluczowe jest w tej sytuacji nie tyle odkrywanie kolejnych złóż tych źródeł energii, co rozwój technologii pozwalający przekwalifikowywać zasoby w potwierdzone rezerwy.

PODCASTY I GALERIE