• Świat
  • 24 września, 2013 15:58

Media mają wielkie znaczenie dla polskości na Wschodzie

Federacja Mediów Polskich na Wschodzie, to inicjatywa mediów polonijnych, które ogłosiły właśnie jej powstanie. Ma ona m.in. zabiegać o większe wsparcie finansowe RP i reprezentować te media w rozmowach z MSZ.

PAP
Media mają wielkie znaczenie dla polskości na Wschodzie

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W Senacie rozpoczęła się dzisiaj (24 września) dwudniowa konferencja pt. „Polskie media na Wschodzie”, której celem jest wymiana informacji i doświadczeń między mediami polskimi na Wschodzie i instytucjami państwa polskiego oraz organizacjami społecznymi. Konferencja organizowana jest z myślą o wiodących mediach polskich na: Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie.

Podczas konferencji odczytano oświadczenie redakcji mediów na Wschodzie, informujące m.in. o utworzeniu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, która ma być „poważnym i podmiotowo traktowanym partnerem do rozmów dla wszystkich agend państwa polskiego zajmujących się wspieraniem Polaków na Wschodzie”. Federacja postuluje m.in. wpisanie wspierania mediów polonijnych do priorytetów MSZ, przywrócenie finansowania mediów polskich na Wschodzie do poziomu z 2011 roku, wprowadzenie trzyletniego systemu finansowania polskich mediów na Wschodzie, zapewnienie przejrzystości ogłaszanych konkursów.

,,Nakłady na media (polonijne) rosną. W 2012 roku wyniosły one około 4,7 miliona złotych, w roku bieżącym już przekroczyły tę kwotę. Tylko poprzez tegoroczny konkurs media polonijne na świecie uzyskały wsparcie w kwocie prawie 4 milionów złotych, dodatkowo dofinansowanie dla mediów przekazywane było poprzez placówki dyplomatyczno-konsularne, do chwili obecnej te placówki wsparły media kwotą w wysokości 800 tysięcy złotych, w tym 600 tysięcy złotych przeznaczono na media na Wschodzie” – poinformowała w swoim przemówienie wiceminister MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Zdaniem K. Pełczyńskiej-Nałęcz środki masowego przekazu w języku polskim mają wielkie znaczenie dla polskości na Wschodzie.

„Chcę zapewnić, że MSZ ma tego pełną świadomość i naszą intencją jest rozwój dotychczasowego dorobku w tej dziedzinie” – zadeklarowała wiceminister.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała też, że MSZ oczekuje, iż media o zasięgu lokalnym będą się konsolidować, co – jej zdaniem – stworzy im lepsze warunki funkcjonowania.

Wiceminister poinformowała, że MSZ „rozważa wprowadzenie w konkursie na rok 2014 dwuletnich cyklów kwalifikacji projektów”.

Wypowiedź wiceszefowej MSZ komentowali przedstawiciele polonijnych mediów. „Tracimy w ostatnim czasie (…) Bardzo niejasna jest polityka rządu wobec nas (…) Czemu jeśli jest tak dobrze, jest tak źle. Jeśli media dostały więcej środków, to dlaczego realnie mamy ich mniej?” – pytał Zygmunt Klonowski, wydawca „Kuriera Wileńskiego”.

Z zadowoleniem przyjął wydłużenie obowiązywania konkursów do dwóch lat. „To spełnienie części naszych postulatów” – ocenił. Jednocześnie zwrócił uwagę na trudności finansowe wielu gazet, w tym „Kuriera” w 2013 roku.

Przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna (PO) ocenił, że ważne jest, aby w kwestii Polonii na Wschodzie i mediów polonijnych nie było różnic politycznych. Z kolei przewodniczący sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą Adam Lipiński (PiS) postulował przeanalizowanie zmiany mechanizmu finansowania Polonii. Według niego przekazanie środków na pomoc Polonii z Senatu do MSZ „w dużym stopniu upolityczniło tę pomoc”.

Media na Wschodzie otrzymują środki z MSZ poprzez fundacje polonijne, które co roku przystępują do konkursów. W przypadku gdy fundacja ogranicza środki dla konkretnego medium, wówczas wsparcie przekazywane jest bezpośrednio przez konsulaty. Od 2012 r. decyzją Sejmu środki przeznaczone na wsparcie Polonii, którymi od 1990 r. dysponował Senat, zostały przekazane Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Konferencję organizuje senacka komisja spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą we współpracy z Fundacją „Wolność i Demokracja” oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród zaproszonych gości są parlamentarzyści, eksperci, przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, krajowych mediów.

PODCASTY I GALERIE