Polska: Matury z języków narodowych. Litewski zdaje 31 osób

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych w Polsce przystąpią dziś do egzaminów pisemnych z języków narodowych - białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego.

PAP
Polska: Matury z języków narodowych. Litewski zdaje 31 osób

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Przeprowadzany będzie też egzamin z kaszubskiego oraz egzaminy z różnych przedmiotów zdawane w językach obcych.

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół mniejszości narodowych czwartym obowiązkowym pisemnym egzaminem maturalnym, po testach z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki (egzaminy te są obowiązkowe na poziomie podstawowym). Muszą oni też zdać trzy obowiązkowe egzaminy ustne – z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka ojczystego.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego – 233 osób. Drugą co do liczebności grupę stanowią zdający z języka ukraińskiego – 90 osoby. Litewski chce zdawać 31 osób.

Białoruski na poziomie rozszerzonym chce zdawać 13 osób, ukraiński – 16. Nikt nie zadeklarował chęci zdawania egzaminu z litewskiego na poziomie rozszerzonym.

PODCASTY I GALERIE