• Świat
  • 18 listopada, 2022 12:23

MAEA wzywa Rosję do zaprzestania działań przeciwko ukraińskim obiektom jądrowym

„Rada wyraża poważne zaniepokojenie faktem, że Federacja Rosyjska nie posłuchała wezwań Rady do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań przeciwko i na obiektach jądrowych na Ukrainie i zwraca się do Federacji Rosyjskiej o natychmiastowe uczynienie tego” – napisano w tekście rezolucji.

PAP
MAEA wzywa Rosję do zaprzestania działań przeciwko ukraińskim obiektom jądrowym

fot. domena publiczna

Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), zrzeszająca 35 krajów, przyjęła w czwartek trzecią od początku wojny na Ukrainie rezolucję, wzywając Rosję do zaprzestania wszelkich działań przeciwko ukraińskim obiektom jądrowym.

MAEA wezwała też Rosję do natychmiastowego wycofania swoich sił z Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

„Rada wyraża poważne zaniepokojenie w związku z niedopuszczalną presją, wywieraną na ukraiński personel operacyjny zaporoskiej elektrowni i zatrzymaniami, a także powtarzającymi się przerwami w dostawach energii z zewnątrz z powodu ostrzału sąsiedniego terytorium” – podkreślono w dokumencie.

W rezolucji wyrażono także „głębokie zaniepokojenie” odmową Rosji zaprzestania ataków na ukraińskie instalacje jądrowe i wezwano Moskwę do „zrezygnowania z bezpodstawnych roszczeń wobec elektrowni zaporoskiej, natychmiastowego wycofania wojsk i personelu…”.

24 kraje głosowały za rezolucją, dwa – Chiny i Rosja – głosowały przeciw, siedem (Kenia, Namibia, Indie, Pakistan, Arabia Saudyjska, RPA i Wietnam) wstrzymało się od głosu, kolejne dwa były nieobecne podczas głosowania.

W poprzedniej rezolucji, przyjętej we wrześniu, Rada Gubernatorów MAEA zażądała od Rosji zakończenia okupacji elektrowni atomowej w Enerhodarze.

Kilka tygodni temu eksperci MAEA sporządzili raport potwierdzający, że Rosja rozmieściła personel wojskowy, pojazdy i sprzęt w różnych miejscach zaporoskiej elektrowni. Od tego czasu dyrektor generalny Agencji Rafael Grossi prowadzi negocjacje z Kijowem i Moskwą w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa jądrowego wokół siłowni.

PODCASTY I GALERIE