Macedonia: Papież wyraził uznanie za wysiłek przyjęcia migrantów i uchodźców

Papież Franciszek, który przybył we wtorek do Macedonii Północnej, podczas spotkania z władzami w Skopje wyraził uznanie dla tego kraju za pomoc i solidarność okazane migrantom i uchodźcom. To przyniosło wam "chlubę" - stwierdził.

PAP
Macedonia: Papież wyraził uznanie za wysiłek przyjęcia migrantów i uchodźców

Fot. PAP/EPA

W przemówieniu wygłoszonym w pałacu prezydenckim Franciszek powiedział: „Chciałbym odnotować wielkoduszny wysiłek waszej republiki, w tym władz państwowych wraz z istotnym wkładem ze strony różnych organizacji międzynarodowych, Czerwonego Krzyża, Caritas i niektórych organizacji pozarządowych, w przyjmowaniu i udzielaniu pomocy wielkiej liczbie migrantów i uchodźców pochodzących z różnych krajów bliskowschodnich”.

Mówiąc o exodusie migrantów szlakiem bałkańskim, papież podkreślił: „Uciekali oni przed wojną bądź warunkami skrajnego ubóstwa, często spowodowanymi przez ciężkie epizody wojenne, a w latach 2015 i 2016 przekroczyli wasze granice, zmierzając w zdecydowanej większości na północ i zachód Europy, znajdując u was cenne schronienie”.

Franciszek mówił, że solidarność zaoferowana wówczas potrzebującym pomocy „przynosi chlubę” Macedończykom. „Mówi ona także o duszy tego narodu, który doznając też niedostatków rozpoznaje w solidarności i dzieleniu się dobrami drogi wszelkiego autentycznego rozwoju” – wskazał.

Papież przywołał też postać urodzonej w Skopje świętej Matki Teresy z Kalkuty. „Chciałbym też w sposób szczególny oddać hołd jednej z waszych znamienitych współobywatelek, która pobudzona umiłowaniem Boga, uczyniła z miłości bliźniego najwyższe prawo swojego życia i wzbudziła podziw na całym świecie, rozpoczynając szczególny i radykalny sposób oddania się na służbę opuszczonym, odrzuconym, najbiedniejszym” – mówił.

Wieloetniczność i wieloreligijność kraju opisał jako mozaikę. „Tutaj zarówno różna przynależność religijna prawosławnych, muzułmanów, katolików, żydów i protestantów, jak i etniczne rozróżnienie między Macedończykami, Albańczykami, Serbami, Chorwatami i osobami innego pochodzenia stworzyły mozaikę, w której każda płytka jest niezbędna dla oryginalności i piękna całego obrazu” – zauważył.

Franciszek wyraził na koniec nadzieję na „ściślejszą integrację” Bałkanów Zachodnich z krajami europejskimi.

Po ceremonii powitania z władzami papież udał się do Domu-Muzeum świętej Matki Teresy.

PODCASTY I GALERIE