Łotwa zaproszona do strefy euro

1 stycznia przyszłego roku Łotwa zostanie osiemnastym państwem strefy euro. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęli dziś ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej podczas posiedzenia Rady do spraw gospodarczych i finansowych (Econfin).

BNS
Łotwa zaproszona do strefy euro

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

5 czerwca Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny potwierdziły gotowość Łotwy do wprowadzenia euro. 3 lipca Parlament Europejski zaakceptował dążenia Łotwy do wprowadzenia wspólnej waluty. Inicjatywę poparło 85% posłów.

1 stycznia przyszłego roku w Łotwie rozpocznie się okres przejściowy. Płatności będzie można dokonywać w euro lub w starej walucie – łatach, reszta jednak będzie wydawana wyłącznie w euro.

PODCASTY I GALERIE