• Świat
  • 8 października, 2013 8:19

Lotos zagospodaruje złoża ropy naftowej na Morzu Bałtyckim. Jest dofinansowanie

Lotos Petrobaltic, spółka zależna od grupy Lotos oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy finansowaniu zagospodarowania złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim - podał Lotos w komunikacie.

PAP
Lotos zagospodaruje złoża ropy naftowej na Morzu Bałtyckim. Jest dofinansowanie

Fot. Ewelina Mokrzecka

Całkowita wartość projektu wydobywczego Lotos Petrobaltic wynosi ok. 1,6 mld zł, PIR wyłoży do 563 mln zł.

„Celem porozumienia jest wypracowanie struktury i warunków finansowania projektu, na którego potrzeby powołana zostanie spółka celowa (tzw. Special Purpose Vehicle, tj. SPV), do której LPB wniesie koncesję i majątek związany ze złożem B8” – napisano w komunikacie.

Lotos podał, że projekt realizowany w ramach SPV obejmuje dokończenie prac wiertniczych na złożu, instalację infrastruktury podwodnej dla celów eksploatacji oraz przebudowę platformy wiertniczej Petrobaltic na platformę wydobywczą. Następnie SPV będzie prowadzić eksploatację ze złoża B8 oraz sprzedaż wydobytej ropy naftowej i gazu ziemnego.

Spółka podała, że całkowite nakłady na projekt związany ze złożem B8 wyniosą ok. 1,6 mld zł.

„Strony zakładają w porozumieniu, że zaangażowanie finansowe PIR w finansowanie projektu nie przekroczy kwoty 563 mln zł. Intencją stron jest aby wypłata pierwszej transzy finansowania PIR nastąpiła w pierwszej połowie 2014 r.” – napisano.

Ostateczna struktura finansowania transakcji będzie podlegać dalszym analizom i negocjacjom oraz zostanie wypracowana we współpracy z bankami zainteresowanymi finansowaniem.

PODCASTY I GALERIE