Litwa złożyła wniosek o przyłączenie się do sprawy Ukrainy przeciwko Rosji przed sądem w Hadze

W piątek Litwa oficjalnie złożyła wniosek o przyłączenie się do ukraińskiej sprawy o zbrodnie wojenne przeciwko Rosji przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze.

BNS
Litwa złożyła wniosek o przyłączenie się do sprawy Ukrainy przeciwko Rosji przed sądem w Hadze

fot. domena publiczna

Minister Sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska podkreśliła, że sprawa ta jest ważna i różni się od innych wszczętych w sądach międzynarodowych tym, że pociąga Rosję do odpowiedzialności jako państwo.

„Ta sprawa jest szczególnie ważna, ponieważ mówimy o odpowiedzialności Rosji, nie mówimy już o jednostkach i ludziach, nie mówimy już tylko o Putinie, mówimy o Rosji jako państwie, które wyraźnie naruszyło normy prawa międzynarodowego – podkreśliła minister.

Według niej to właśnie ta sprawa pozwoliłaby Ukrainie domagać się odszkodowania, gdyby Rosja została uznana za winną zbrodni.

„Najważniejszym rezultatem dla samej Ukrainy, jest naprawienie szkód, o których mówi Minister Sprawiedliwości Ukrainy na wszystkich spotkaniach międzynarodowych. „Ukraina potrzebuje tych pieniędzy nie tylko po to, by odbudować kraj, ale także po to, by móc kontynuować walkę, dlatego terminowe działanie jest bardzo ważne, aby nie opóźniać sprawiedliwości” – powiedziała E. Dobrowolska.

Wiceminister Gabija Grigaitė-Daugirdė zauważyła, że ​​Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest jedyną instytucją prawa międzynarodowego, która może badać kwestie odpowiedzialności państwa.

„Dla wszystkich członków Organizacji Narodów Zjednoczonych decyzje tego sądu są wiążące, bardzo ważne jest, aby niewdrożenie tych decyzji było rozpatrywane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub Zgromadzenie Ogólne” – powiedziała wiceminister.

„Rozumiem, że Rosja prawdopodobnie nie wdroży tych decyzji, jeśli rząd w Rosji się nie zmieni, droga jest prosta, istnieją formaty wielostronne, jeśli chodzi o rekompensatę, gdyby taka była, byłaby to również poważna podstawa prawna dla innych procesów (użycie zamrożonych aktywów)”, powiedziała G. Grigaitė-Daugirdė.

Ale przede wszystkim, zdaniem wiceminister, konieczne jest, aby sąd stwierdził, że Rosja naruszyła prawo międzynarodowe i musi zrekompensować szkodę.

E. Dobrowolska zwróciła również uwagę, że ta różni się od innych spraw w sądach międzynarodowych tym, że może być rozpatrywana bez udziału Rosji.

„Państwo może nie uczestniczyć w tej sprawie, jego udział nie jest konieczny, sąd może rozpatrzyć sprawę, nawet jeśli Rosja może odmówi udziału i nie będzie udzielała wyjaśnień” – powiedziała minister.

Wiceminister G. Grigaitė-Daugirdė poinformowała, że ​​litewska deklaracja skierowana do sądu w Hadze była skoordynowana z prawnikami reprezentującymi Ukrainę.

„Pracujemy z nimi ramię w ramię, aby Litwa wzmacniała argumenty prawne Ukrainy, wyrażała poparcie i przyczyniała się do interpretacji i stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko ludobójstwu” – powiedziała G. Grigaitė-Daugirdė.

Wiceminister podkreśliła również, że po raz pierwszy w historii Litwy kraj ten uczestniczy w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości jako państwo trzecie.

PODCASTY I GALERIE