• Świat
  • 1 września, 2020 6:50

List Ministra Edukacji Narodowej RP do uczniów i rodziców szkół polskich za granicą

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował list do uczniów i rodziców szkół polskich za granicą.

PAI
List Ministra Edukacji Narodowej RP do uczniów i rodziców szkół polskich za granicą

Fot. Dariusz Piontkowski/twitter.com

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 1 września 2020 r.

Drodzy nauczyciele, uczniowie i rodzice,

rozpoczęcie nowego roku szkolnego to szczególny czas w życiu środowisk polskich skupionych wokół szkół prowadzących nauczanie języka polskiego poza granicami Polski. Wspólne odśpiewanie hymnu państwowego podczas inauguracji roku szkolnego wzrusza i budzi wspomnienia.

Oświata polonijna poza granicami kraju to doskonalenie znajomości języka polskiego i podnoszenie poziomu wiedzy o Polsce, ale nade wszystko kształtowanie tożsamości narodowej i umacnianie postaw patriotycznych. To inwestycja w młode pokolenie, które dzięki znajomości języka polskiego, historii, kultury i tradycji kraju przodków, pełni rolę ambasadorów polskości na świecie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, szanując dorobek oświaty polonijnej, docenia Państwa wysiłki i zaangażowanie na rzecz wychowania młodego pokolenia Polaków za granicą. Naszym wspólnym celem powinno być dotarcie z ofertą nauczania języka polskiego do kolejnych grup uczniów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie nadal wspierać Państwa działania poprzez kierowanie nauczycieli do pracy w szkołach, organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce dydaktyczne oraz, o ile pozwoli sytuacja epidemiologiczna, organizowanie letniego wypoczynku dla młodzieży polonijnej i wspieranie współpracy szkół polonijnych ze szkołami w Polsce.

Pełna treść listu poniżej.

PODCASTY I GALERIE