• Świat
  • 29 stycznia, 2016 9:05

Likwidują polską szkołę na Łotwie

Wczoraj na posiedzeniu rady powiatu krasławskiego (wschodnia Łotwa - Łatgalia) zapadła decyzja o likwidacji polskiej szkoły w Krasławiu.

zw.lt
Likwidują polską szkołę na Łotwie

Fot. kraslavaspils.lv

Krasław – kolebka polskiej kultury w Inflantach Polskich, rodowe gniazdo Hrabiów Platerów, dzisiaj jest niewielkim dziesięciotysięcznym miasteczkiem. W całym powiecie krasławskim mieszka ponad trzy tysiące Polaków. Niestety niż demograficzny i trudna sytuacja ekonomiczna małego miasteczka sprzyjają zmniejszeniu się liczby mieszkańców, a co za tym idzie uczniów we wszystkich szkołach, również w szkole polskiej.

Historia polskiego szkolnictwa w Krasławiu sięga połowy XVIII wieku, kiedy księża misjonarze sprowadzeni przez Ludwika Platera założyli męską szkołę parafialną. W 1920 roku założono polską szkołę podstawową, która funkcjonowała do 1942 roku. W czasach sowieckich szkolnictwo polskie na Łotwie zostało zniszczone. Po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku w Krasławiu ponownie założono polską szkolę podstawową i nadano szkole imię Hrabiów Platerów.

Krasławska Szkoła Polska w tej chwili ma 35 uczniów. 10 uczniów uczęszcza na zajęcia w klasie przedszkolnej. Według kalkulacji łotewskiego ministerstwa oświaty opłaca się utrzymanie klas, w których jest nie mniej niż 12,9 uczniów. Likwidacja małych szkół wciąż toczy się na terenie całego państwa.

20 stycznia w Ambasadzie RP w Rydze odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli ministra edukacji Łotwy, przewodniczącego rady powiatu krasławskiego Gunārsa Upenieksa, dyrektorki krasławskiej szkoły Czesławy Kozłowskiej oraz prezesa Związku Polaków na Łotwie Ryszarda Stankiewicza. Szukano rozwiązania zaistniałej sytuacji, lecz żadna decyzja nie zapadła. W Komitecie ds. Edukacji Powiatu Krasławskiego przyjęto wniosek o likwidację szkoły. Należy zaznaczyć, że tuż przed posiedzeniem Rady Powiatu wniosek opatrzono w klauzulę, która przewiduje zachowanie szkoły, jeżeli szkoła zostanie dofinansowana przez stronę polską.

W tej chwili jedyną nadzieją na utrzymanie polskiej szkoły jest znalezienie dofinansowania – około 28 000 euro, które umożliwiłoby kontynuację działalności placówki. Związek Polaków na Łotwie zaapelował o pomoc do Ambasadora RP w Rydze Ewy Dębskiej oraz do Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Kancelarii Prezydenta RP.

Jeżeli w ciągu miesiąca nie zostanie znalezione dofinansowanie działalności szkoły, to 1 marca, zgodnie z prawem łotewskim z półrocznym wyprzedzeniem, zostanie ogłoszona likwidacja szkoły. To znaczy, że w kolejnym roku szkolnym swoje drzwi dla polskich dzieci otworzą tylko trzy szkoły polskie na Łotwie: w Dyneburgu, Rydze i Rzeżycy. Uczniowie Polskiej Szkoły Podstawowej im. Hrabiów Platerów w Krasławiu zostaną przeniesieni do szkoły dla mniejszości narodowych, gdzie naucza się po rosyjsku. Lokalne władze zapewniają, że zachowany zostanie obecny program nauczania, ale nauka języka polskiego w rosyjskim środowisku to najgorszy scenariusz dla utrzymania polskości na Kresach.

Informacja przesłana zw.lt przez Związek Polaków na Łotwie

PODCASTY I GALERIE