Kuchciński i Karczewski: Szczyt szefów parlamentów wzmocnił nasze relacje

Szczyt szefów parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej, wzmocnił nasze relacje; spotkania będą odbywały się cyklicznie - podkreślili w czwartek na wspólnej konferencji prasowej marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

PAP
Kuchciński i Karczewski: Szczyt szefów parlamentów wzmocnił nasze relacje

Fot. PAP / Rafał Guz

Kuchciński poinformował, że na szczyt do Warszawy przybyły 24 delegacje, aby omawiać najważniejsze sprawy dla parlamentów. Jak dodał, rozmowa dotyczyła m.in. tego, jak wzmocnić znaczenie i rolę parlamentów państw naszej części Europy. „Rozmawialiśmy również o praktycznych formach wzmacniania współpracy pomiędzy parlamentami naszej części Europy” – relacjonował.

Według marszałka, politycy szukali także recept na lepszą współpracę między państwami Unii Europejskiej i państwami, które są poza Unią. Jak ocenił, rysująca się wizja Europy wielu prędkości niepokoi tych, którzy chcą wejść do Unii.

Jak zaznaczył, jest zgoda uczestników szczytu, aby takie spotkania były cykliczne. Według Kuchcińskiego jest też duże zainteresowanie, aby organizować spotkania między komisjami i grupami parlamentarnymi. „Zaproponowaliśmy, że w oparciu o nasze siły – Sejmu i Senatu – utworzymy instytut, formę think-thanku, który organizowałby współpracę ekspertów i specjalistów, wskazanych przez parlamenty” – zapowiedział marszałek Sejmu.

Kuchciński podkreślił też, że uczestnicy szczytu zgodzili się, iż będą działać według zasady: „wolni z wolnymi, równi z równymi” oraz że idea działania w Unii Europejskiej jest sprawą niepodważalną. „Wszelkie nasze działania powinny zmierzać do wzmocnienia i sprawiedliwego rozłożenia różnych form pracy w samej Unii” – dodał.

„Zagadnieniem niezwykle ważnym jest kwestia bezpieczeństwa. Jest świadomość, że w coraz bardziej globalizującym się świecie zaangażowanie parlamentów musi rosnąć, ze względu na to, że dyplomacja parlamentarna nabiera coraz większego znaczenia” – mówił Kuchciński.

Marszałek Karczewski wyraził „wielkie zadowolenie” z efektów szczytu w Warszawie. „Szczyt cieszył się dużym powodzeniem” – przekonywał. Jak ocenił, spotkanie pozwoliło m.in. na wymianę opinii, doświadczeń, pomysłów i idei.

„Unia Europejska jest na swoim zakręcie, Brexit jest tego najlepszym dowodem, ma wiele swoich problemów, ale członkowie UE powinni zajmować się nie tylko Unią, stąd nasz szeroki, otwarty format do współpracy, szukania porozumienia i budowania mostów z innymi krajami” – mówił marszałek Senatu.

Według niego trzeba budować coraz lepsze warunki do tego, aby dyplomacja parlamentarna miała jak najlepsze wyniki. „Jestem przekonany, że nasze spotkanie wzmocniło nasze relacje i będzie dobrym zaczynem do następnych spotkań” – powiedział Karczewski. Jego zdaniem, takie spotkania stanowią „fantastyczny podkład, background do dobrej współpracy również gospodarczej i handlowej”.

W pierwszej części szczytu politycy rozmawiali o roli parlamentów narodowych w polityce międzynarodowej i bezpieczeństwie regionu, w części drugiej – o współpracy w zakresie infrastruktury na osi Północ-Południe oraz wartościach wyróżniających Europę Środkową i Wschodnią.

Wśród gości, którzy przyjechali do Warszawy byli m.in. przewodniczący i wiceprzewodniczący parlamentów: Albanii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Gruzji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. W szczycie wzięli udział również przedstawiciele Armenii, Austrii, Białorusi, Czech, Estonii, Grecji, Macedonii i Turcji.

PODCASTY I GALERIE