Krym może zostać przyjęty do FR już teraz, bez zmiany prawa

Krym może zostać podmiotem Federacji Rosyjskiej na podstawie już obowiązującego w Rosji prawa, jeśli w niedzielnym referendum w Autonomicznej Republice Krymu większość jego uczestników opowie się za wejściem w skład FR - podała agencja Interfax.

PAP
Krym może zostać przyjęty do FR już teraz, bez zmiany prawa

Fot. PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Rosyjska agencja powołała się na informacje uzyskane w aparacie Dumy Państwowej, izby niższej parlamentu Rosji.

„Deklaracja niepodległości, uchwalona przez parlament Krymu, otworzyła przed nim drogę pozwalającą na skorzystanie z norm rosyjskiego ustawodawstwa konstytucyjnego, m.in. federalnej ustawy konstytucyjnej +O trybie przyjmowania i tworzenia w jej składzie nowego podmiotu FR+” – cytuje Interfax swoje źródło w Dumie.

Agencja przypomniała, że ustawa ta została uchwalona 17 grudnia 2001 roku. Przewiduje ona m.in., iż inicjatorem wniosku o przyjęcie do Federacji Rosyjskiej w charakterze nowego podmiotu obcego państwa jest dane obce państwo.

Po tym, gdy od niego na ręce prezydenta FR wpłynie stosowny wniosek, szef państwa zawiadamia o nim obie izby Zgromadzenia Federalnego i rząd; w razie konieczności przeprowadza z nimi konsultacje.

Ustawa przewiduje także zawarcie traktatu między Federacją Rosyjską i państwem, którego ludność opowiedziała się za wejściem w skład FR. W ramach tego traktatu winne być uregulowane różne kwestie prawne, w tym dotyczące nazwy i statusu nowego podmiotu FR, trybu przyznawania rosyjskiego obywatelstwa i nadawania pełni praw obywatela FR.

Traktat może ustanowić okres przejściowy, w ciągu którego nowy podmiot powinien zostać zintegrowany z gospodarczym, finansowym, kredytowym i prawnym systemem Rosji, a także z systemem organów władzy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Po podpisaniu traktatu prezydent występuje do Sądu Konstytucyjnego o sprawdzenie jego zgodności z ustawą zasadniczą FR. Kolejny etap to przekazanie Dumie Państwowej do ratyfikacji traktatu, a także wniesienie pod jej obrady projektu federalnej ustawy konstytucyjnej o przyjęciu do Federacji Rosyjskiej nowego podmiotu. Do przyjęcia takiej ustawy potrzebne jest też poparcie Rady Federacji, izby wyższej parlamentu.

6 marca parlament Krymu, należącej do Ukrainy i zajętej przez siły rosyjskie autonomicznej republiki, opowiedział się za wejściem półwyspu w skład FR. Zwrócił się też do prezydenta i parlamentu Rosji z propozycją rozpoczęcia procedury wejścia Krymu w skład Federacji Rosyjskiej jako jej podmiotu i wyznaczył na 16 marca referendum ogólnokrymskie w tej sprawie.

11 marca Rada Najwyższa Autonomicznej Republiki Krymu uchwaliła deklarację niepodległości. Krymski parlament zdecydował jednocześnie, że deklaracja zostanie ogłoszona, jeśli mieszkańcy półwyspu w niedzielnym referendum opowiedzą się za przyłączeniem Autonomii do Rosji. Ogłoszenie rezultatów głosowania władze Krymu zapowiedziały na poniedziałek.

P.o. prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow, który jest zarazem przewodniczącym ukraińskiego parlamentu, poinformował, że wstrzymał decyzję krymskiego parlamentu o przeprowadzeniu referendum w sprawie przyłączenia Krymu do Rosji. W sobotę Rada Najwyższa Ukrainy rozwiązała parlament Krymu.

21 marca Duma Państwowa rozpatrzy projekty ustaw o uproszczeniu procedur przyjmowania do Federacji Rosyjskiej nowych terytoriów i nadawania obywatelstwa FR mieszkańcom dawnego ZSRR. Rosyjscy deputowani nie ukrywają, że projekty te są konsekwencją wydarzeń na Ukrainie.

PODCASTY I GALERIE