• Świat
  • 27 lutego, 2017 16:20

Kraje UE zatwierdziły zniesienie wiz dla Gruzinów

Ministrowie państw UE zatwierdzili w poniedziałek decyzję o zniesieniu wiz dla Gruzinów. Poparli również przepisy, które ułatwiają krajom unijnym przywracanie obowiązku wizowego w sytuacjach kryzysowych.

PAP
Kraje UE zatwierdziły zniesienie wiz dla Gruzinów

Fot. FB/Dalia Grybauskaitė

Rozporządzenie w sprawie liberalizacji wizowej dla Gruzji wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym UE. Obywatele Gruzji, którzy mają paszporty biometryczne będą mogli wjechać bez wizy do Unii na okres do 90 dni w ciągu pół roku w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych.

„Porozumienie (o ruchu bezwizowym – PAP) zbliży mieszkańców UE i Gruzji oraz wzmocni turystykę i współprace biznesową. Jest konsekwencją przeprowadzenia przez Gruzję koniecznych reform, dotyczących bezpieczeństwa dokumentów, ochrony granic, migracji i azylu” – oświadczył minister spraw wewnętrznych Malty Carmelo Abela, cytowany w komunikacie maltańskiej prezydencji UE.

„To historyczny dzień dla Gruzji i jej obywateli” – dodał unijny komisarz spraw wewnętrznych Dimitris Awramopulos.

Komisja Europejska już wiosną 2016 roku uznała, że Gruzja, a także Ukraina spełniły warunki liberalizacji wizowej i zaleciła zniesienie obowiązku wizowego. Kraje UE zwlekały z decyzją m.in. ze względu na obawy przed wzrostem imigracji z tych dwóch państw.

Zastrzeżenia zgłaszały m.in. Niemcy i Francja, gdzie w tym roku odbędą się wybory. Dlatego domagały się równoczesnego przyjęcia przepisów, które ułatwią czasowe przywracanie wiz, np. w sytuacji znaczącego napływu azylantów z danego kraju czy braku współpracy w kwestii readmisji migrantów.

W poniedziałek ministrowie państw UE zatwierdzili także znowelizowane przepisy dotyczące tymczasowego przywracania obowiązku wizowego.

Zgodnie z nimi możliwe będzie przywrócenie obowiązku wizowego dla obywateli kraju trzeciego w przypadku znaczącego wzrostu liczby imigrantów z tego kraju, którym odmówiono wjazdu albo którzy nielegalnie pozostają na terytorium Unii, w przypadku znaczącego wzrostu nieuzasadnionych wniosków o azyl albo w przypadku braku współpracy państwa trzeciego w dziedzinie readmisji migrantów. Wizy będzie można także przywrócić w sytuacji zagrożenia dla porządku publicznego albo bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zarówno kraje członkowskie UE, jak i Komisja Europejska będą mogły uruchomić mechanizm zawieszania reżimu bezwizowego. KE ma obserwować sytuację w krajach trzecich, które mają reżim bezwizowy z Unią, i składać roczne raporty Radzie UE oraz Parlamentowi Europejskiemu, czy te kraje trzecie nadal spełniają kryteria utrzymania tego reżimu, jak np. poszanowanie praw człowieka.

Na wniosek jednego państwa UE albo zwykłej większości państw unijnych czy też na podstawie własnego raportu KE podejmie decyzję o tymczasowym przywróceniu obowiązku wizowego dla kraju trzeciego na dziewięć miesięcy. Decyzja będzie musiała zapaść w ciągu miesiąca od złożenia wniosku i wejdzie w życie automatycznie. W czasie, w którym reżim bezwizowy jest zawieszony, KE we współpracy z krajem trzecim będzie starała się znaleźć rozwiązanie problemów, które doprowadziły do przywrócenia wiz. Gdy to się nie uda, KE na dwa miesiące przed zakończeniem dziewięciomiesięcznego okresu zawieszenia będzie mogła wystąpić o jego przedłużenie maksymalnie na 18 miesięcy. Przedłużenie wymagać będzie zgody europarlamentu i państw członkowskich.

Przepisy umożliwiają także przywrócenie obowiązku wizowego dla pewnych, szeroko określonych kategorii obywateli kraju trzeciego, jeżeli taki krok będzie proporcjonalny do skali problemów.

Nowe zasady wejdą w życie równocześnie z decyzją o liberalizacji wizowej dla Gruzji. Prace nad rozporządzeniem w sprawie zniesienia wiz dla Ukraińców jeszcze trwają.

PODCASTY I GALERIE