• Świat
  • 8 października, 2013 12:50

Kraje UE popierają powołanie Prokuratury Europejskiej

Większość krajów UE popiera utworzenie Prokuratury Europejskiej, która miałaby zajmować się przestępstwami godzącymi w budżet UE - poinformowała w poniedziałek w Luksemburgu unijna komisarz sprawiedliwości Viviane Reding.

PAP
Kraje UE popierają powołanie Prokuratury Europejskiej

Fot. PAP/EPA / NICOLAS BOUVY

Na konferencji prasowej po spotkaniu ministrów sprawiedliwości państw UE Reding powiedziała, że była „zdumiona tym, iż podczas pierwszych dyskusji tak wiele krajów członkowskich pozytywnie oceniło utworzenie tej nowej instytucji”.

Poinformowała, że współpracą w ramach Prokuratury Europejskiej nie są zainteresowane Dania i Wielka Brytania. „Irlandia nie powiedziała jeszcze, jakie zajmie stanowisko” – oświadczyła Reding, dodając, że rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane.

Już w połowie lipca, gdy Komisja Europejska zaproponowała utworzenie nowej instytucji, Reding wyjaśniła, że powstanie ona na zasadzie tzw. wzmocnionej współpracy, która umożliwia głębszą integrację tylko części państw członkowskich w niektórych sprawach. Wymagać to będzie udziału co najmniej dziewięciu państw UE.

Według danych szacunkowych KE kwota nadużyć dotyczących unijnego budżetu sięga 500 mln euro rocznie. Obecnie zaledwie 42,3 proc. postępowań prowadzonych w całej UE w sprawie nadużyć finansowych związanych z unijnym budżetem kończy się wyrokami (w Polsce jest to 35,3 proc.), a wiele takich przestępstw w ogóle nie jest ściganych.

Według KE Prokuratura Europejska, która będzie mogła prowadzić 2500 spraw rocznie, powinna znacznie poprawić te statystyki. Zadaniem tej instytucji będzie dopilnowanie, aby każdy przypadek, w którym zachodzi podejrzenie nadużyć finansowych na szkodę budżetu UE, prowadził do wszczęcia i zakończenia odpowiedniego postępowania.

Prokuratura Europejska będzie mieć podobne kompetencje jak krajowi prokuratorzy. Będzie mogła wnioskować o nakaz przeszukania pomieszczeń czy systemów komputerowych, konfiskaty, podsłuchiwania rozmów telefonicznych czy zamrażania aktywów finansowych. Działania te będą jednak musiały być zgodne z prawem krajów, gdzie będą prowadzone, zwłaszcza jeśli wymagają uzyskania zezwolenia sądu albo innych władz.

KE proponuje, by Prokuratura Europejska rozpoczęła pracę z początkiem 2015 roku.

Podstawą prawną dla tej propozycji KE jest Traktat Lizboński, w którym zapisano możliwość powołania Prokuratury Europejskiej do zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii.

PODCASTY I GALERIE