Komorowski: Poprzednie pokolenia nie miały tyle szczęścia, co my

Żyjemy w Polsce, która jest krajem wyjątkowo szczęśliwym, poprzednie pokolenia nie miały tyle szczęścia, co my - powiedział prezydent Bronisław Komorowski w niedzielę podczas uroczystości wręczenia orderów i odznaczeń na Zamku Królewskim w Warszawie.

PAP
Komorowski: Poprzednie pokolenia nie miały tyle szczęścia, co my

Fot. PAP / Tomasz Gzell

„Żyjemy w Polsce, która w przeciągu ostatnich wieków, jest Polską wyjątkowo szczęśliwą, zyskującą niesłychanie wiele” – zaznaczył prezydent w swym przemówieniu po wręczeniu odznaczeń. Jak dodał, poprzednie pokolenia nie miały tyle szczęścia. „Utraciły wolność, z trudem się o nią biły, walczyły, czekały, marzyły i nawet jak ją odzyskały, to ponownie utraciły” – mówił.

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni w niedzielę zostali: Longin Komołowski – w uznaniu wybitnych zasług w działalności państwowej, publicznej i społecznej; Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – za wybitne zasługi w kształtowaniu orzecznictwa konstytucyjnego oraz zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej; Stanisław Wyganowski – za wybitne zasługi dla rozwoju urbanistyki, kształtowania ładu przestrzennego.

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Kazimierz Jaśkowski, Janusz Skalski, Stanisław Sołtysiński, Zygmunt Świechowski, Wojciech Wolski. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono m.in. Mariana Filara i Annę Fornalczyk. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni m.in. Marek Chmaj, Katarzyna Dzieduszycka-Herbert, Krzysztof Varga.

„To prawdziwa radość i wielka przyjemność móc w dniu związanym z piękną tradycją Konstytucji 3 Maja dziękować za aktualne zasługi dla Polski w imieniu całego narodu i całego wolnego, niepodległego, demokratycznego państwa” – powiedział Komorowski.

PODCASTY I GALERIE