• Świat
  • 16 kwietnia, 2015 16:00

Komorowski odwiedził litewsko-polsko-ukraińską brygadę

Rolą Polski jest pilnowanie, by świat zachodni nie zatrzasnął drzwi przed Ukrainą – mówił prezydent Bronisław Komorowski podczas czwartkowej wizyty w dowództwie tworzonej w Lublinie litewsko-ukraińsko-polskiej brygady LITPOLUKRBRIG.

PAP
Komorowski odwiedził litewsko-polsko-ukraińską brygadę

Fot. PAP

„Rolą Polski jest pilnowanie, aby świat zachodni nie zatrzasnął drzwi do struktur politycznych i struktur bezpieczeństwa, do Unii Europejskiej, a także, jeśli Ukraina będzie chciała, do NATO” – powiedział Komorowski w siedzibie dowództwa Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG.

„Musimy trzymać polską nogę w drzwiach, ale jednocześnie wspomagać naszych sąsiadów ukraińskich w zakresie zdobywania wiedzy, umiejętności realnych możliwości działania, gdyby okazało się realnie możliwe odnalezienie sobie miejsca ukraińskiego w strukturach Zachodu, do czego zachęcamy i w czym będziemy wspomagali” – dodał prezydent.

Komorowski podkreślił, że możliwości takiego wsparcia ma dawać tworzona brygada LITPOLUKRBRIG – międzynarodowa jednostka wojskowa, która ma być m.in. wykorzystywana do udziału w operacjach pod auspicjami ONZ, NATO i UE.

Zdaniem prezydenta jednostka ta pozwala też na zdobycie doświadczeń i umiejętności budowania „realnych zdolności do współdziałania”. „Tak, jak dla Polski swego czasu, przed członkostwem w Sojuszu Północnoatlantyckim, ważny był program Partnerstwo dla Pokoju – podobnego typu jednostki, gdzie zdobywaliśmy doświadczenia ułatwiające nam drogę do struktur NATO-wskich – tak dzisiaj dla naszych sąsiadów ukraińskich ta brygada to jest jedno z narzędzi działania Polski na rzecz wspomagania reformy systemu obronnego Ukrainy, poprzez stworzenie możliwości uzyskiwania doświadczeń przydatnych w procesie kształtowania realnej zdolności do bliskiego współdziałania sił ukraińskich i sił NATO-wskich” – ocenił Komorowski.

Według prezydenta formuła działania brygady „wymaga jeszcze prawdopodobnie wzbogacenia”, ale funkcjonujące w Lublinie dowództwo brygady „to jest bardzo dobry początek”.

W Lublinie funkcjonuje obecnie polska część dowództwa międzynarodowej brygady, która liczy ok. 50 żołnierzy oraz batalion dowodzenia liczący ok. 250 żołnierzy. Mają do nich dołączyć oficerowie z Litwy i Ukrainy. Pododdziały wydzielane do brygady z poszczególnych państw pozostaną w miejscach stałej dyslokacji i podporządkowane będą dowódcy brygady na czas ćwiczeń i misji.

Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak powiedział dziennikarzom, że w jeszcze w kwietniu planowane jest podpisanie „porozumienia technicznego, które doprecyzuje wszystkie szczegóły”. Dodał, że po podpisaniu tego porozumienia, obecność w Lublinie oficerów litewskich i ukraińskich „będzie kwestią tygodni”.

„Jesteśmy na ostatniej prostej. Cel, jaki sobie stawiamy, to odbycie już trójnarodowego ćwiczenia, jeszcze w tym roku” – poinformował.

Siemoniak podkreślił, że w przypadku tej jednostki sytuacja jest szczególna, bo uczestniczą w tym dwa państwa NATO – Polska i Litwa – oraz państwo partnerskie Ukraina. „Musimy na tym styku różne rzeczy dopracować” – zaznaczył.

„Plany wobec brygady były takie, że będzie ona gotowa uczestniczyć w misjach stabilizacyjnych i pod tym kątem będą się różne prace odbywały, ale zamiarem jest też i to, aby była takim mechanizmem do reformowania armii ukraińskiej i otwarcie o tym też rozmawiamy” – dodał minister.

Umowę o utworzeniu wspólnej brygady podpisali we wrześniu ubiegłego roku w Warszawie ministrowie obrony Polski, Litwy i Ukrainy. Planowano wtedy, że pełną gotowość operacyjną LITPOLUKRBRIG ma osiągnąć za dwa lata.

Inicjatywa powołania jednostki została wysunięta w 2007 roku. Ma być ona wykorzystywana do udziału w operacjach pod auspicjami ONZ, NATO i UE, także w ramach doraźnych koalicji tworzonych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i umowami, zawartymi między państwami wystawiającymi siły. Głównymi zadaniami brygady mają być m.in.: współudział w międzynarodowym wysiłku utrzymania pokoju, zacieśnienie regionalnej współpracy wojskowej i stworzenie podstaw do powołania na bazie brygady Grupy Bojowej UE.

PODCASTY I GALERIE