• Świat
  • 14 sierpnia, 2020 6:02

Kolejne apele ze strony Polski o solidarność ze społeczeństwem Białorusi

Prezes „Wspólnoty Polskiej” Dariusz Piotr Bonisławski apeluje do wszystkich organizacji polonijnych o zajęcie stanowiska w kwestii białoruskich wydarzeń i pomoc - na miarę możliwości - mieszkającym tam Polakom. Również Senat RP przyjął rezolucję ws. wydarzeń na Białorusi.

zw.lt
Kolejne apele ze strony Polski o solidarność ze społeczeństwem Białorusi

Fot. tut.by

„Wydarzenia na Białorusi, gdzie zamieszkuje liczna społeczność polska, budzą głęboki niepokój. W ocenie międzynarodowej oraz społeczeństwa białoruskiego łamane są zasady państwa demokratycznego, nie przestrzegane są Prawa Człowieka i naturalny dla wartości europejskich dialog” – zaznaczył Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski.

APEL PREZESA "WSPÓLNOTY POLSKIEJ" O SOLIDARNOŚĆ ZE SPOŁECZEŃSTWEM BIAŁORUSIWydarzenia na Białorusi, gdzie zamieszkuje…

Posted by Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" on 2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis

Prezes „Wspólnoty Polskiej” apeluje do wszystkich organizacji polonijnych, o zajęcie stanowiska w kwestii białoruskich wydarzeń i pomoc – na miarę możliwości – mieszkającym tam Polakom. „Wsparcie moralne jest tak samo ważne jak bezpośrednia pomoc. (…) Tej solidarności potrzebuje obecnie społeczeństwo białoruskie. I o nią też proszę środowiska polonijne na całym świecie” – zaznaczył.

Również Senat RP przyjął rezolucję ws. wydarzeń na Białorusi. Rezolucja wzywa władze w Mińsku do zaprzestania represji i nawiązania dialogu z obywatelami, a prezydenta i rząd RP do wywarcia nacisku na białoruskie władze oraz zwołania RBN. Senat apeluje w rezolucji do prezydenta Aleksandra Łukaszenki i rządu Republiki Białorusi „o podjęcie dialogu z obywatelami i poszanowanie praw mniejszości, zaprzestanie represji.

SENAT – REZOLUCJA WS. SYTUACJI NA BIAŁORUSISenat RP przyjął rezolucję ws. wydarzeń na Białorusi. Rezolucja wzywa…

Posted by Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" on 2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis

PODCASTY I GALERIE