Kijów prosi ONZ i UE o zajęcie się sytuacją na Ukrainie

Parlament w Kijowie zaapelował w czwartek do ONZ o niezwłoczne rozpatrzenie sytuacji na Ukrainie w związku z zajęciem przez wojska rosyjskie należącej do Ukrainy Autonomicznej Republiki Krymu. Parlament potwierdził chęć podpisania jak najszybciej umowy z UE.

PAP
Kijów prosi ONZ i UE o zajęcie się sytuacją na Ukrainie

Fot. PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO /

Wyrażając zamiar jak najszybszego podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią, deputowani potwierdzili przywiązanie do dążeń do integracji europejskiej.

„Rada Najwyższa zaleca pełniącemu obowiązki prezydenta Ukrainy (Ołeksandrowi Turczynowowi), by zwrócił się do UE o natychmiastowe zastosowanie wszelkich możliwych instrumentów wpływu na Federację Rosyjską w związku z jej działaniami, wymierzonymi w pokój, niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy” – głosi uchwała parlamentu.

Apel do ONZ poparło 250 posłów, zaś od UE – 252 spośród 335 zarejestrowanych tego dnia w 450-osobowej Radzie Najwyższej.

Zwracając się do ONZ ukraińscy deputowani podkreślili, że ich państwo jest jednym z założycieli tej organizacji i prosi o pomoc „w związku z brutalnym łamaniem przez Federację Rosyjską zasad prawa międzynarodowego ujętych w akcie założycielskim ONZ”.

„W ostatnim czasie, bez względu na powściągliwość i opanowane działania organów władzy państwowej Ukrainy i jej sił zbrojnych oraz mimo wszelkich prób pokojowego uregulowania konfliktu, sytuacja w Autonomicznej Republice Krymu drastycznie się pogarsza w związku z działaniami sił zbrojnych i Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej” – głosi uchwała.

„Mamy faktycznie do czynienia z aktem agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy oraz dążeniem do zaanektowania części terytorium niepodległego państwa” – czytamy.

Ukraiński parlament zaznaczył, że, biorąc pod uwagę przewidziane w aktach ONZ prawo do samoobrony, „Ukraina pozostawia sobie prawo zwrócenia się do państw bądź regionalnych systemów bezpieczeństwa zbiorowego z prośbą o pomoc w obronie jej niezawisłości oraz jedności terytorialnej”.

PODCASTY I GALERIE