KE wzywa do cofnięcia obywatelstwa niektórym Rosjanom i Białorusinom „Wartości nie są na sprzedaż”

Komisja Europejska wezwała do odebrania przez rządy unijnych państw „złotych paszportów” przyznanych Rosjanom i Białorusinom, którzy zostali objęci unijnymi sankcjami. „Wartości europejskie nie są na sprzedaż” – zaznacza unijny komisarz Didier Reynders.

zw.lt
KE wzywa do cofnięcia obywatelstwa niektórym Rosjanom i Białorusinom „Wartości nie są na sprzedaż”

Fot. pinterest.com/besthqwallpapers.com

W poniedziałek, 28 marca, Komisja Europejska wydała zalecenie wzywające państwa członkowskie do natychmiastowego zniesienia wszystkich istniejących reżimów obywatelstwa inwestorskiego, potocznie zwanych procedurami „złotego paszportu”.

„Dzisiejsze zalecenie stanowi część szerszej polityki Komisji dotyczącej podjęcia zdecydowanych działań w zakresie tych programów. Obecny kontekst rosyjskiej agresji na Ukrainę po raz kolejny uwydatnia te zagrożenia” – akcentuje Komisja Europejska w opublikowanym komunikacie.

Komisja Europejska wzywa do odebrania „złotych paszportów” Rosjanom i Białorusinom objętym sankcjami,
Komisja tłumaczy, że w ramach tych programów „niektórzy obywatele Rosji lub Białorusi, którzy podlegają sankcjom lub znacząco wspierają wojnę na Ukrainie, mogli uzyskać obywatelstwo UE lub uprzywilejowany dostęp do UE, w tym do swobodnego podróżowania po strefie Schengen”.

„Aby zaradzić tym bezpośrednim zagrożeniom, Komisja zaleca dziś również, aby państwa członkowskie oceniły, czy obywatelstwo przyznane w ramach programu »złotego paszportu« obywatelom rosyjskim lub białoruskim znajdującym się na liście sankcji UE w związku z wojną na Ukrainie powinno zostać cofnięte” – napisano w komunikacie opublikowanym na stronach KE.

„Zezwolenia na pobyt przyznane w ramach programu pobytu dla inwestorów obywatelom rosyjskim lub białoruskim podlegającym sankcjom należy natychmiast cofnąć po indywidualnej ocenie i zgodnie z zasadą proporcjonalności, prawami podstawowymi i prawem krajowym państw członkowskich” – dodano.

„Wartości europejskie nie są na sprzedaż. Uważamy, że sprzedaż obywatelstwa za pośrednictwem „złotych paszportów” jest niezgodna z prawem UE i stanowi poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa” – mówił unijny Komisarz ds. sprawiedliwości i konsumentów Didier Reynders. „Wszystkie zainteresowane państwa członkowskie powinny natychmiast zakończyć swoje programy obywatelstwa dla inwestorów. Ponadto powinni ocenić, czy powinni cofnąć jakiekolwiek „złote paszporty” już przyznane osobom objętym sankcjami i innym osobom znacząco wspierającym wojnę Putina” – dodał.

„Złote paszporty” w Unii Europejskiej

Obecnie trzy kraje UE mają programy obywatelstwa dla inwestorów: Malta, Bułgaria (gdzie rząd uchwalił przepisy kończące program) i Cypr (rozpatrywane są tylko wnioski złożone przed listopadem 2020 r.). Z kolei 12 krajów UE prowadzi obecnie programy pobytowe w zamian za inwestycje, w których minimalne poziomy inwestycji wahają się od 60 000 do 1,25 miliona euro.

Na podstawie: wprost.pl

PODCASTY I GALERIE