• Świat
  • 23 sierpnia, 2018 11:28

KE przypomina o rocznicy paktu Ribbentrop-Mołotow

Komisja Europejska przypomniała w środę, w przeddzień Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych, o skutkach paktu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego 23 sierpnia 1939 r. przez nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki.

PAP
KE przypomina o rocznicy paktu Ribbentrop-Mołotow

Fot. NAC

„Pakt ten uczynił jeden z najczarniejszych okresów w historii Europy jeszcze bardziej tragicznym. Zamordowano miliony ludzi, a pokolenia Europejczyków zostały psychicznie okaleczone” – napisali we wspólnym oświadczeniu wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans i komisarz ds. sprawiedliwości Viera Jourova.

Jak podkreślili, naszym obowiązkiem jest zachowanie nazwisk milionów prześladowanych i utrzymanie ich pamięci, „tym bardziej, że dziś – 79 lat później – naszym wspólnym wartościom – takim jak ludzka godność, prawa podstawowe, praworządność i demokracja – ponownie zagraża ekstremistyczna, nacjonalistyczna i tworząca podziały retoryka”.

„Zachowując pamięć o okrucieństwach przeszłości oraz przekazując ją kolejnym pokoleniom, chronimy się przed możliwością ich powtórzenia oraz przypominamy o znaczeniu, jakie ma obrona praw człowieka każdego Europejczyka – napisali komisarze. – Musimy utrzymać żywą pamięć o tym, co zdarzyło się w Europie w przeszłości, aby nie popełnić tych samych błędów w przyszłości”.

23 sierpnia 1939 r. w Moskwie przedstawiciele dwóch totalitarnych mocarstw – minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRS, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, Wiaczesław Mołotow – podpisali w obecności Stalina sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym, zawierającym rozgraniczenie stref interesów w Europie Środkowej i Wschodniej, oznaczające faktyczny rozbiór Polski.

Podpisanie paktu doprowadziło do deportacji, tortur i wymordowania dziesiątek milionów osób z rąk przedstawicieli reżimów totalitarnych. Koniec II wojny światowej oznaczał klęskę reżimu nazistowskiego, niemniej jednak przez następne dziesięciolecia wielu Europejczyków nadal cierpiało z powodu innych reżimów totalitarnych.

PODCASTY I GALERIE